Тони Николов

Тони Николов е философ и журналист. Специализирал е в Папския институт за Изтока (Рим) и в Училището за висши хуманитарни науки (Париж) в групата на проф. Жак льо Гоф. Член е на Международното общество за изследване на средновековната философия (S.I.E.P.M) в Лувен. От 2005 г. до 2009 г. е главен редактор на Радио Франс Ентернасионал – България. Автор на статии в областта на средновековната и съвременната философия, преводач на книги на Ж. П. Сартр, Ж. Ф. Лиотар, А. Безансон, Ж.Бернанос, Р. Жирар, Ж. Грийн, Вл. Гика, К. Вирджил Георгиу, на енцикликата „Блясъкът на истината” и на книгата на Бенедикт XVI „Светлина на света”. Съставител на тритомника с есета на Георги Марков. Хоноруван преподавател в СУ „Св.Климент Охридски”. Автор на книгите "Пропуканата България" ("Хермес", 2015) и "Българската дилема" ("Хермес", 2017).

Човешкият дух

В една от съхранилите се ранни записки на Леонардо да Винчи откриваме следната фраза: „Това, което няма край, няма никаква фигура“. Максима, казваща много за ренесансовия гений от Винчи, на чиято личност посвещаваме темата на броя си, тъй като Леонардо по уникален начин персонифицира цялото многообразие на Новото време. По замисъла си неговото творчество има амбицията да обеме всемира – което го превръща в един вид запазена марка на европейската цивилизация. [...]

Тайнство и кино. Разговор с Кшищоф Зануси

Консумативизмът е липса на хоризонт, липса на духовно измерение. От друга страна, релативизмът е отрицание на ценностите. Ако всички ценности са относителни, истината вече не съществува. Често наблюдавам подобно смешение и в киното, защото липсата на разграничаване между Доброто и Злото е в основата на недоразумението. Европейското кино е доста объркано. Виждаме го през последните години. Винаги упреквам критиците, че въобще не използват една дума, толкова важна в нормативните разкази – думата мъдрост. [...]

Северът на София. Разговор с архитект Любо Георгиев

Хората, които стоят зад идеята за КвАРТал, припознаха възможността една градска част, която е близо до центъра, да придобие свое лице и специфичен облик. Подобно нещо е правено в много други градове, съществуват работещи модели. Примерите, които познавам, минават почти винаги през комбинация от много жилава и жизнена инициатива отдолу, тоест от страна на някаква неформална организация, която е амбицирана, действа на място, плюс подкрепа от страна на общината. [...]

Кварталът и животът ни

Как в малкото около нас се оглежда голямото? В спора за детайла, за малкото в голямото често се съдържат наистина много неща. Неподозирано много. Помолен да дефинира човешкото същество, навремето английският писател и философ Гилбърт Кийт Честъртън стига до следното определение: „всеки един от нас, в съчетание с онова, което ни заобикаля“. Мисълта за човека не само предполага, но и налага вглеждането в неговия „естествен свят“, във всичко, което той е съградил като своя култура или своя среда. [...]