Тони Николов

Тони Николов е философ и журналист. Специализирал е в Папския институт за Изтока (Рим) и в Училището за висши хуманитарни науки (Париж) в групата на проф. Жак льо Гоф. Член е на Международното общество за изследване на средновековната философия (S.I.E.P.M) в Лувен. От 2005 г. до 2009 г. е главен редактор на Радио Франс Ентернасионал – България. Автор на статии в областта на средновековната и съвременната философия, преводач на книги на Ж. П. Сартр, Ж. Ф. Лиотар, А. Безансон, Ж.Бернанос, Р. Жирар, Ж. Грийн, Вл. Гика, К. Вирджил Георгиу, на енцикликата „Блясъкът на истината” и на книгата на Бенедикт XVI „Светлина на света”. Съставител на тритомника с есета на Георги Марков. Хоноруван преподавател в СУ „Св.Климент Охридски”. Автор на книгите "Пропуканата България" ("Хермес", 2015) и "Българската дилема" ("Хермес", 2017).

Тайнство и кино. Разговор с Кшищоф Зануси

Консумативизмът е липса на хоризонт, липса на духовно измерение. От друга страна, релативизмът е отрицание на ценностите. Ако всички ценности са относителни, истината вече не съществува. Често наблюдавам подобно смешение и в киното, защото липсата на разграничаване между Доброто и Злото е в основата на недоразумението. Европейското кино е доста объркано. Виждаме го през последните години. Винаги упреквам критиците, че въобще не използват една дума, толкова важна в нормативните разкази – думата мъдрост. [...]

Северът на София. Разговор с архитект Любо Георгиев

Хората, които стоят зад идеята за КвАРТал, припознаха възможността една градска част, която е близо до центъра, да придобие свое лице и специфичен облик. Подобно нещо е правено в много други градове, съществуват работещи модели. Примерите, които познавам, минават почти винаги през комбинация от много жилава и жизнена инициатива отдолу, тоест от страна на някаква неформална организация, която е амбицирана, действа на място, плюс подкрепа от страна на общината. [...]

Кварталът и животът ни

Как в малкото около нас се оглежда голямото? В спора за детайла, за малкото в голямото често се съдържат наистина много неща. Неподозирано много. Помолен да дефинира човешкото същество, навремето английският писател и философ Гилбърт Кийт Честъртън стига до следното определение: „всеки един от нас, в съчетание с онова, което ни заобикаля“. Мисълта за човека не само предполага, но и налага вглеждането в неговия „естествен свят“, във всичко, което той е съградил като своя култура или своя среда. [...]

89-а и надеждите ни

Все пак смайващо е, щом си дадем сметка как част от живота ни съвпада с важен исторически отрязък, когато времето в нас се е засрещнало с „голямото време“. Бях студент през 89-а и този факт сам по себе си вече казва много: за еуфорията и мечтите на моето поколение спрямо вълнението, но и скептицизма на по-възрастните, преживели попарените надежди на предишни разочарования. През есента на 89-а всичко изглеждаше облъхнато от историята. [...]