Жюлиен Грийн

Жюлиен Грийн (1990–1998) е френски писател от американски произход. Той е първият чужденец, член на Френската академия, автор на множество романи и пиеси, един от големите християнски автори на ХХ в. На българския читател е познат с романа си „Мойра“ („Фама“, 1994 г.), с подборката на неговия уникален Дневник – „Към Невидимото“ (Фондация „Комунитас“, 2011 г.) – мащабно свидетелство за начина, по който една душа изживява времето, както и с документалната си биография „Брат Франциск“ (Фондация „Комунитас“, 2012).


Страстта на щастието

Аз е магична дума. От мига, в който започвам да пиша, казвам много повече неща, отколкото бих искал да кажа. И това е интересното. Минавам границите на дискретността, понякога стигам до същественото. Вярвам, че това е… освобождение. Воденето на дневник е влизане в обсега на света. В един дневник попада всичко. Истината не чака, за да се изрази. Аз е дума с голяма сила. Когато кажа аз, всичко заговаря. [...]