Йорн Леонхард

Йорн Леонхард (род. 1967 г.) е германски историк на новото време. От 2006 г. е професор по нова и най-нова история на Западна Европа в Историческия институт на Фрайбургския университет. Почетен член на Кралското историческо общество в Лондон, както и на Хайделбергската академия на науките. За своите изследвания е удостояван със значими награди. Има монографии за империите и националните държави през XIX век, Първата световна война и др. Последната му монография „Пресиленият мир. Версай и светът, 1918–1923 г.“ е публикувана през 2018 г. в издателство C. H. Beck в Мюнхен.

Целият свят ще се промени

Наистина ли беше грипът? Във всеки случай Франц Кафка имаше температура, дори много висока температура. Докато навън по улиците на Прага размириците осезаeмо се разрастваха, лекарят, повикан на 14 октомври 1918 г. в дома на Алтщедтер Ринг, установи телесна температура над 40 градуса. За писателя, на когото през 1917 г. беше поставена диагноза белодробна туберкулоза, това означаваше непосредствена опасност за живота. [...]