Ружа Маринска

Ружа Маринска е родена през 1944 г. в Смолян. Дъщеря е на изкуствоведа Лазар Марински. През 1967 г. завършва История и теория на изкуството в Московския държавен университет при проф. В. Лазарев и проф. И. Маца. В началото на професионалния си път се занимава предимно със социологията на изкуството, пише статии и прави изследвания върху творчеството на Наум Хаджимладенов (1974), Найден Петков (1978), както и върху различни културологични проблеми. По-късно се съсредоточава върху българското изкуство през ХХ век и по-специално върху проблемите на бългaрския модернизъм. Организира някои от най-мащабните изложби у нас, често придружени с конференции и дискусии по темата. Бивш директор на Националната художествена галерия. Преподавател по история на изкуството в Националната художествена академия и Нов български университет.

Портретите на Николай Майсторов

За Николай Майсторов е говорено и писано заслужено много. За драмите и бурите в душата му, за пластическите метафори, за диалозите му със световната култура. А и сам той неведнъж се е изповядвал в слово. Но всяка среща с неговото творчество е ново предизвикателство. Издига ни над реалното и обичайното. Поставя ни пред въпросите не за живота, а за битието. И категорично ни пренася в полето на духовните ценности. Доказва ни мащаба на големия художник и на голямата личност. [...]