Анелия Янева

Анелия Янева завършва българска филология в СУ „Климент Охридски“ и специализира театрознание в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Работи като редактор в отдел „Култура“ на в. „Стандарт“, сп. „Сега“, в. „Сега“ и приложението „Капитал Light“ на в. „Капитал“. Понастоящем е преводач и театрален критик на свободна практика. Председател е на Обществото на независимите театрални критици.

Сега или никога. Разговор с Оскарас Коршуновас

За мен главният въпрос в „Хамлет“ не е „Да бъдеш или не“, а една друга негова реплика: „Сега или никога“. Той вече разбира, че не му остава време просто да репетира живота си, да го играе, а трябва наистина да живее. Или да умре. И какво прави Хамлет, когато решава да действа? Поставя спектакъл. Чрез този спектакъл той иска да определи себе си, своята реалност, иска да разбере какво се случва. С мен беше същото – чрез театъра проверявах себе си, света около мен. Театърът беше моят инструмент. [...]

Диана Добрева – на нова страница

Още с режисьорския си дебют „Медея“ (2006) Диана Добрева даде да се разбере, че за нея визията и пластиката в театралното представление са водещи. Спектаклите ѝ са същински оживели картини, покоряващи с драматичните контрасти на цветовете или пък с монолитната си монохромност; с ритуалността на танцовата мистерия и с архетипната символика на образите. [...]

Сезонът на умората

От театралния сезон 2017/18 като че ли нямаше какво повече да се иска. В него има от всичко. Списъкът е внушителен по обем, респектиращ като съдържание, авторитетен. И точно заради това още по-ясно се провидя действителната картина. От нея лъха умора. Умора в генерирането на нови идеи, на нови естетики, на нови хоризонти. Умора в разчепкване на смисъла, в търсене на неподозирани ракурси към текста и образа. Умора в търсенето на провокация заради самата провокация, ако щете. [...]