Йонко Йончев

Йонко Йончев е управител на издателство „Рива“. Работи в сферата на книгоиздаването повече от 30 години. Бил е председател на Асоциация „Българска книга“ от 2005 до 2007 година.


Издателите и кризата

Книгоиздаването у нас е сред дейностите с най-висока конкуренция. Предлагането на книги е огромно за мащабите ни. Публикува се всичко, получило международна известност. Годишно новите заглавия доближават 10 000. Общият брой на фирмите, регистрирали издателска дейност, е над 3500, но на книжния пазар оперират активно около 200 и непрекъснато се появяват нови. Всички те попадат в категорията на малките и микропредприятия, включително и тези 5–6, които изглеждат големи в нашите условия. [...]