Жан-Люк Бониол

Жан-Люк Бониол е френски антрополог и историк, почетен професор в Университета „Екс-Марсилия“.

„Бялата привилегия“ – едно проблематично оръжие

Расизмът, характерен за колониалното робство, придава особена автономност на „расата“ в социалното поле: на фенотипните характеристики се придава изключително значение, което трябва да позиционира индивидите в социалната йерархия. Ефикасността на този расизъм произтича от соматични реалности, които не подлежат на промяна, сиреч биологичната случайност става социална фиксация. Колониалното робство, за разлика от античното робство, оставя видима следа върху поколенията на онези, които са били негови жертви. [...]