Юзеф Тишнер

Отец Юзеф Тишнер (1931–2000) е полски духовник, философ и публицист, професор в Папската богословска академия „Йоан Павел II“ в Краков. Бил е първият капелан на профсъюза „Солидарност“, един от моралните авторитети в комунистическа Полша и след демократичните промени. На български език са преведени книгите му: „Мислене според ценностите“ („Сонм“, 2004, превод Десислава Недялкова), „Дебат за съществуването на човека“, („Панорама-Плюс“, 2005, превод Силвия Борисова), „Философия на драмата“ („Сонм“, 2008, превод Правда Спасова). Предложеното тук есе е от сборника Swiat ludzkiej nadziei, Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975, wyd. „Znak“, Kraków, 1992.

Християнската надежда

Някога в света на човешката надежда и в света на изградения от нея героизъм навлязло Евангелието. Християнската надежда докосва едно особено чувствително място в човека. Има думи, които не само описват нещо, но също така го измъкват от мрака, правят го видимо. Такава дума е евангелската дума „надежда“. Благодарение на нея човек се е „издигнал до ранга на своята същност“. Камю пише: „Християнската доктрина опрощава този свят, противен и трогателен, където даже на къртиците е дадена надежда“. [...]