Аглика Олтеан

Аглика Олтеан е театрална критичка и историчка. Работила е като драматург в Народния театър „Иван Вазов“ и във варненския театър „Стоян Бъчваров“, научен сътрудник в Института по изкуствознание към БАН. Авторка е на книгите „Мелодрамата през погледа на теорията“ (2000) и „Българската драматургия през 90-те години на ХХ век“ (2004), съставителка на антологията „Нова българска драматургия на XXI век“ (2006). Учила е в НАТФИЗ, ЕНЕSS – Париж, Университета на Барселона, PUC–Рио де Жанейро. През 2006 г. получава постдокторска стипендия от New Europe College – Букурещ, където се запознава с най-новите течения в румънския театър. От 2008 г. живее и работи в Клуж-Напока, Румъния.

Румъния: проектът на режисьорите

През 2002 г. в Букурещ група млади режисьори – Раду Апостол, Александру Берчяну, Джанина Карбунариу, Ана Марджиняну и Андрея Валян, слагат началото на независима програма за насърчаване на новата румънска драматургия – dramAcum (Драма сега). Първата и най-важна цел е да се обнови репертоарът, да се говори на съвременен език за актуалните проблеми в обществото. [...]