Камелия Николова

Камелия Николова е театровед, театрален критик и изследовател. Професор по история на европейския театър и ръководител на катедра „Театрознание“ в НАТФИЗ, член на сектор „Театър“ в Института за изследване на изкуствата към БАН, гост-преподавател в НХА и НБУ. Доктор (1994) и доктор на изкуствознанието (2004). Авторка е на девет книги, между които: „Другото име на модерния театър“, „Експресионистичният театър и езикът на тялото“, „Модерната европейска драма в Народния театър между двете световни войни“, „История на българския театър“ (в колектив), „Българският театър след 1989 и новата британска драма“. Редактор в няколко български и чужди издания за изкуство, култура и театър. Нейни текстове са публикувани на повече от десет езика.

БИТЕФ 2018

По утвърдена традиция през втората половина на септември в Белград се проведе 52-рото издание на БИТЕФ (13–22.09.2018) – един от най-старите и най-авторитетните международни театрални фестивали в Европа. Фестивалът е основан през 1967 г. от известната режисьорка Мира Трайлович (1924–1989) и театроведа Йован Чирилов (1931–2014). През 70-те и 80-те години на ХХ в. той се утвърждава като най-престижния театрален форум в Източна Европа. [...]