Марта Монева

Марта Монева е следвала право, кинознание и аудиовизуална публицистика в Германия. Организирала е международни образователни платформи и културни форуми в България и Германия. Работила е във филмови и културно-политически редакции в телевизиите ARTE и 3sat/ZDF в Германия. Публикува в печатни медии в Германия и България. Понастоящем работи по собствен документален филмов проект.

Портретите на Джон Маврудис

Първата стъпка към подобрение дори в най-ужасната ситуация е да настроиш съзнанието си правилно и да живееш ден за ден, като опитваш всеки следващ ден да е малко по-добре и по-добре. Процесът на възстановяване няма да се случи в рамките на едно денонощие. Силна вяра черпя от движението за граждански права в Америка. Защото колкото и зле да са били третирани цветнокожите хора в Америка, а именно като половин човек или животно, те бавно, но постоянно са продължили да движат нещата напред. [...]

Когато работата е песен. Разговор с Мирослава Кацарова

Музиката винаги помага. Това беше илюстрирано от различни прояви като малки концерти по балконите или онлайн концерти на големи артисти. Интересни крайности са, защото едната форма се вижда от малко зрители, а при другата е налице желанието да влезеш при всички онлайн. Себе си припознах в тези малки камерни концерти сред близки хора. Предполагам, че онлайн концертите ще преживеят своите метаморфози. Предстои да разберем доколко са важни за човечеството. Нямам никаква представа какво е концерт без публика. [...]

Философ в танца. Разговор с Тарек Ассам

След смъртта на Пина Бауш едно важно течение в съвременния танцов театър напълно изчезна. И мисля, че тенденцията през последните години е на завръщане към неокласическия танц. Виждам много ясен ренесанс на повествованието на неокласическия танц в театъра. Съвременният танц носи нови импулси и много се промени, стана много по-концептуален. Все по-голямо значение добиват заниманията ни с концептуалните аспекти на танца. Мисля, че времената, в които чисто танцовите техники бяха водещи, скоро ще отминат. [...]

Фар на надеждата

Тазгодишното издание на най-стария панаир на книгата в света – Франкфуртския, се проведе в необикновените условия на пандемия. От 14 до 18 октомври посетителите – издатели, литературни агенти, писатели, илюстратори, преводачи, имаха възможност да посетят панаира дигитално. Малкото на брой присъствени събития се състояха при най-строги хигиенни условия. Тази година почетен гост на панаира във Франкфурт беше Канада. Индийският икономист и философ Амартя Сен получи престижната Награда за мир. [...]