Пламен Антов

Пламен Антов е литературен теоретик и историк, доц. д-р в Института за литература – БАН. Един от изтъкнатите познавачи на процесите в съвременната българска литература. Автор на множество научни публикации, както и на монографичните изследвания „Яворов–Ботев: модернизъм и мит. Атавистичната памет на езика“ (2009) и „Поезията на 1990-те: Българско и постмодерно“ (2010). Сам активен писател, работещ в различни жанрове и причисляван към направлението на българския постмодернизъм.


За смъртта и други смисли

За мнозина Едвин Сугарев е познат преди всичко с политическите (гражданските) си изяви – като човек, безкомпромисно отстояващ убежденията си, изобличаващ, обвиняващ. Или иначе казано – потопен до шия в мръсотията на своето (и нашето) време. Ала той е преди всичко поет. Винаги си е оставал преди всичко поет. И поезията му сякаш принадлежи на един напълно различен Едвин. Не крия, че тъкмо той е моят. [...]