Джонатан Гудакър: Зрителите вдъхват живот на театъра

Все още е рано да се каже какъв ще бъде ефектът от COVID-19. Едно от хубавите неща, които кризата ще предизвика, е нов фокус върху публиката. Може би не сме го осъзнавали, но вече сме абсолютно убедени, че публиката е от съществено значение за театъра. Зрителите не са просто поредната порция продадени билети, които носят приходи за театралната институция. Те вдъхват живот на театъра, помагат му да съществува, да бъде – както на сцената, така и в сърцето на всеки един зрител. [...]

Липсващата сцена и виртуалният зрител

Сцената отсъства. Тя не е празна, върху нея никой няма да излезе. Няма кой да забърше праха от нея или да я гледа с погледа на своята фантазия. Може би следва да се отбележи датата на подобно събитие, срещу която не е предвидено нищо в афиша. Такъв не е бил отпечатан. Единствено датата, ден без конкретен час, е достатъчна за създаване на архив. Целта на настоящия текст е да изведе на преден план отпадането на сцената във виртуалното. Процесът по дигитализация е аналогичен с архивирането... [...]