Статуите и освобождението

Според мен не трябва да се събарят тези статуи, докато историята на робството и на колониализма не започне коректно и обстойно да се преподава в Европа, както и в Африка. Никога няма да разберем Европа, ако не разберем защо тази колониална идеология е оцеляла толкова дълго и защо този субстрат е послужил като матрица на нацистката идеология, както показват Еме Сезер или Хана Арент. Тези паметници трябва да сменят статута си и да се превърнат в „обекти на паметта“ или в спомен за една епоха. [...]