По мостовете на литературата и времето. Разговор с Хюсеин Мевсим

Превел съм досега към 20-ина съвременни български пиеси, издал съм няколко сборника с българска драматургия и смея да твърдя, че тя се цени високо и се радва на голяма популярност в Турция, поставя се с успех. В резултат на личните ми връзки със самите драматурзи често български пиеси правят световна премиера в Турция, такъв беше случаят със „Заговорът на Калигула“ от Стефан Цанев. Всяка година поне десетина български пиеси се играят по сцените на турските държавни, общински или частни театри. [...]

Неразгадаемата човешка природа. Разговор с Надежда Олег Ляхова

Идеята се ражда мигновено, а в произведение се превръща бавно. Има разлика между изразена чрез образ идея и „произведение“. Със статут на „произведение“ не всички образи се сдобиват и пътят в повечето случаи не е кратък. Времето, за което идеята се материализира чрез образ, в различните случаи е различно. Като че ли зависи най-вече от характера на художника. При мен се случва бързо. Образи създавам много – просто имам такава необходимост, нещо като „нервен тик“. По-голямата част не се превръщат в произведения. [...]

Преди откупките. Разговор с Аделина Филева

Когато станах ръководител на СГХГ, за мен беше изключително важно не само да променим стратегията на работа на институцията, но и да започнем да попълваме фонда, защото от 1989 г. до 2005 г. творби постъпваха само като дарения, а това, разбира се, е изборът на дарителя, не на специалистите в музея. Моята битка беше да разполагаме със средства, за да можем ние да избираме според нуждите на нашите фондове, да следим развитието на артистите, да обикаляме по ателиета и изложби и да подбираме определени произведения. [...]

Яна Добрева: Учим се от страданието

„План Б“ е за аварийния изход от цялото днешно безумие, защото тежките зависимости са резултат от духовната пустиня, в която живеем. Всъщност тежките зависимости са и шанс за човека да се промени. Защото зависимият човек е болен. Зависимостите се оказват болест – те не са морална категория. Алкохоликът, наркоманът и комарджията, колкото и странно да звучи, не са деградирали хора. Те са тежко болни, тази болест обхваща цялото същество – тя има физически, умствен и духовен пласт. И се лекува чрез духовни средства. [...]

Свободата на изпълнителя. Разговор с Иван Дреников

Аз имах голямото щастие да имам учители, които ми оставяха доста голяма свобода. Естествено, начертаваха едни рамки на моето развитие, но първите ми учители не са ме потискали. Така беше при Възкресия Вълчанова. От малък започнах да ходя при Панчо Владигеров. Там няма диктат. Панчо Владигеров, като забележи нещо неправилно, направо го зачерква и започва да пише той и на ученика му става ясно къде е сбъркал, кое е правилното и кое е неправилното, кое е хубавото и кое не. [...]

Играта като бижутерия. Разговор с Димитър Делчев

Никога не съм мислил за друга професия освен за тази на художник. Обаче не съм мислил от началото за метал и бижута. Когато починаха всички, една моя леля забеляза, че рисувам добре, и се консултирали роднините, че има в София художествена гимназия за приложни изкуства. Техни приятели художници ги посъветвали и те преценили, че е по-добре да ме насочат натам, да взема занаят. Кандидатствах и ме приеха. Специалността ми беше „Художествена обработка на цветни метали и бижутерия“. Бях добър ученик. [...]