Една среща. Фрагменти

Сексуалната свобода у Дейвид Хърбърт Лорънс е нещо като драматичен или трагически бунт. Малко по-късно, у Хенри Милър, тя е оградена от лирическа еуфория. Трийсет години след това, у Филип Рот, тя е само даденост, само ситуация – всеобща, банална, неизбежна, нормирана, нито драматична, нито трагична, нито лирична. Достигнали сме границата. Не съществува никакво „по-нататък“. Вече няма закони, родители, условности, които да се противопоставят на желанието. [...]