Християнската надежда

Някога в света на човешката надежда и в света на изградения от нея героизъм навлязло Евангелието. Християнската надежда докосва едно особено чувствително място в човека. Има думи, които не само описват нещо, но също така го измъкват от мрака, правят го видимо. Такава дума е евангелската дума „надежда“. Благодарение на нея човек се е „издигнал до ранга на своята същност“. Камю пише: „Християнската доктрина опрощава този свят, противен и трогателен, където даже на къртиците е дадена надежда“. [...]