Тайната война

През август 1939 г. висш британски чиновник кърши ръце пред обърканите съобщения, които се получават във Форин Офис за отношенията между Берлин и Москва. „Когато се опитвахме да оценим стойността на тези тайни доклади – казва той – изпадахме в положението на главатаря на Четиресетте разбойници, който отбелязал с тебешир вратата на Али Баба и след това открил, че Моргана е нанесла подобни знаци на всички врати на улицата, така че нищо не подсказвало коя е правилната.“ [...]