Ивайло Знеполски за антиинтелектуалната ситуация

Ивайло Знеполски за антиинтелектуалната ситуация

За интелектуалците прекрачването на границата 10 ноември 1989 г. е изключително важен момент на преход към нещо ново, но същевременно и на ерозия на установената до този момент характеристика и място в обществото. В българската история интелектуалците, изглежда, никога не са могли да намерят точното си място, тъй като на къси периоди от време наблюдаваме радикално преформулиране на функциите им. Повечето интелектуалци днес трудно откриват новата си роля, но напоследък се забелязват и много верни стъпки по посока на това, което препоръчваше още Макс Вебер в „Ученият и политикът“: политиците и интелектуалците не да правят едно и също, а да се ръководят от едни и същи ценности. [...]

Един ироник на отчаянието. Разговор с Георги Господинов

Осмелявал съм се да кажа (и съм получавал заслужен отпор), че част от българското неслучване днес е последствие от конкретни неслучили се и премълчавани неща от близкото минало. Някъде Борхес казваше, че само онова, което съм изгубил, ми принадлежи. Неслучилото се и изгубеното – всичко това е част от българската тъга, част от нещата, които продължават да ме интересуват и да пиша за тях. Да, мисля, че са част от идентичността ни, че ни определят до голяма степен, и затова трябва да се говори по тях. [...]

Светкавиците на интелигентността

Винаги, когато посещавам изложби на Андрей Даниел, имам чувството, че съм обладан от някакъв, бих го нарекъл разкошен магизъм, чиито наелектризирани теми – предизвикателни и впечатляващо стилизирани, са съсредоточени около намерението му да бъде артист и около връзките му, в качеството на артист, с хората, живота и предметите. При това с присъствието на завидна лична култура. И с винаги наложената престижна представа за себе си. [...]

Градоустройствени проблеми на Банския площад

Един от съвсем малкото градоустройствени мотиви, които имаме в столицата, е сигурно поставеният на ъгъл масив на джамията, който разсича монотонността на ул. „Мария Луиза“. Може би тъкмо неправилното положение на джамията, особено с тази хубава аркада, чиято крайна колона дори прекрачва тротоара – един ужас за автора на градоустройствения план на София – може би тъкмо тази неправилност дава и неочаквания чар за окото на идещия от ул. „Мария Луиза“. [...]

Анри Кулев за прекрасния хаос, наречен живот

На този свят най-трудно се променя характерът човешки. Слава богу, в живота ми не се случиха страшни бури, които рязко да ме прехвърлят от младостта в дълбоката старост. Последните двадесет години минаха равно, спокойно, някак в подготовка за това, което неминуемо предстои. Не мисля, че съм бил глупав и съм помъдрял. Не мисля, че съм бил много умен и съм оглупял. Приемам възрастта без истерика. Не мисля и че щампата „старостта е мъдра“ работи винаги. [...]