Начало Галерия Борис и Славка Деневи: дилемата на реставратора
Галерия

Борис и Славка Деневи: дилемата на реставратора

Портал Култура
01.10.2012
5177

Непознати творби на двамата художници в галерия „София Прес”

Благодарение на реставраторските усилия на студенти от Националната художествена академия под ръководството на  доц. Стефан Белишки пред публиката се разкриват неизвестни произведения на Борис и Славка Деневи. В галерия „София Прес” до 12 октомври могат да се проследят етапите на възстановяване на няколко картини. Проектът, по който вече са реставрирани 36 произведения на двамата автори, започва през 2009 г.

 

доц. Стефан Белишки

Както е известно, през 1983 г. Славка Денева (1929-1984) завещава на Съюза на българските художници  семейния апартамент на ул. „Шипка” 18 в София, стотици картини и няколко хиляди рисунки, свои и на баща си – Борис Денев (1883-1969). В изложбата са показани автопортрет на Борис Денев и портрет на майка му (Деньовица), военен зимен пейзаж, пасторал, морски пейзаж. Могат да се видят още един от характерните пейзажи на Денев от Велико Търново, както и работата „Славка Денева/Кеят на Созопол” от края на 40-те.

От реставрационна гледна точка интерес представлява историята на „Етюд на голо тяло” (инв. № 36) от Славка Денева. Тя е използвала обратната страна на платно с пейзаж от Велико Търново, рисуван от баща й. Свалила е пейзажа от подрамката и го е изпънала с живописния слой навътре. След това е грундирала гърба на картината, върху който е започнала да рисува голо тяло, но го е изоставила. Впоследствие е започнала натюрморт върху пейзажа. По-завършен в технологично отношение от голото тяло, той има ескизен характер и според реставраторите е плод на моментен импулс. Трудността произтича от факта, че между пейзажа и натюрморта няма грунд или лак, които да позволят разделянето на двата живописни слоя. Така полученият палимпсест изправя реставраторите пред етична дилема: може ли да се унищожи единият слой, за да видим скритото под него? Има ли по-късната творба достойнства на завършено произведение, за да бъде запазена? Как да се отсъди чия творба има по-висока естетическата, историческа и документална стойност? При реставрацията на творби от Славка Денева по повод на юбилейната й изложба в СБХ през 2010 г. са открити четири случая, когато тя е рисувала на гърба на картини в добро състояние от Борис Денев. Върху три от тях е запазен подписът на художника. Въпреки това са били частично или цялостно замазани, преди дъщеря му да ги използва отново. Според стиловия анализ могат да бъдат  датирани през 60-те години. Възможно ли е Борис Денев сам да е позволил на дъщеря си – поради липсата на пари, да рисува върху негови картини? Хипотезите се умножават…

Портал Култура
01.10.2012

Свързани статии

Още от автора