Начало Галерия Бягство от света на (само)изолация
Галерия

Бягство от света на (само)изолация

Калина Цонева
28.04.2021
7246
фотография галерия „Структура“

Самостоятелната изложба на Даниела Костова, която продължава до 29 май в галерия „Структура“, носи заглавието „Бури, парк, принцеси с ролки“ 

Изложбата, чийто куратор е Илина Коралова, представя три произведения, създадени в периода между февруари 2020 и февруари 2021 г., и разглежда темата за ограниченията, наложени от (само)изолацията през изминалата година на пандемия, както и за желанието за тяхното премахване. По игрив и ироничен начин художничката поставя въпроса за нормите в обществото, за границите на позволеното и безопасното и тяхното прекрачване, както и за терапевтичната функция на изкуството и неговата способност да отразява и анализира психичните състояния на съвременния човек.

Централна е създадената специално за пространството на галерията инсталация Déjà vu. Ресторант. По пода и стените на изложбената зала има фотографски колажи със заснети в парка сцени. Повтарящ се мотив са кръговете – цели кръгове или части от тях се наблюдават из цялата галерия. Те са заимствани от снимка в интернет, на която хора правят пикник в парк в Ню Йорк, само че са отделени едни от други в специално маркирани от властите кръгове, за да може да се спазва т.нар. социална дистанция – термин, който навлезе рязко, но много бързо се превърна в част от всекидневието през изминалата година на пандемия. Намерената от художничката снимка е доразвита, тъй като в случая кръговете се преплитат, т.е. липсва усещането за дистанция, и по този начин изкушават прекрачването на смятаната от властите за безопасна граница и провокират зрителя да излезе от собствената си зона на комфорт. Налице е противоречие между наложеното затваряне в дома и желанието за връзка с природата, между привидното усещане за ред и непреодолимия стремеж към хаоса и несигурността на свободата, която се простира отвъд границите на изолацията.

Наредените на фона на парковата сцена из залата на галерията маси с по два стола създават усещане за ресторант. Отделени на разстояние една от друга, те доразвиват идеята за границите и социалната дистанция и за прецизно разграфения на „безопасни“ зони свят. Полупрозрачните прегради, поставени по средата на масите, допълват усещането за възпрепятстваното общуване между хората през последните месеци. Сядайки един срещу друг на някоя от масите, зрителите виждат благодарение на преградата собственото си отражение, наложено върху лицето на седящия отсреща човек. Инсталацията на Даниела Костова е пряко свързана с пандемичната обстановка, но надскача конкретния повод с идеята за самоограничението и неспособността на човека да създава контакти с околните – тема, която става все по-актуална в епохата на индивидуализма и желанието за себеразвитие.

фотография галерия „Структура“

Бурите отвътре и Принцеска красота са двете произведения, рамкиращи централната инсталация в изложбата. В тях главната роля се играе от деца. Бурите отвътре представлява фотоколаж, с който художничката участва в проект в Ню Йорк през миналата пролет. По време на проекта различни произведения са презентирани по фасадите на сградите, в които участващите художници живеят през изолацията. Оригинално замислен с цел да пренесе галерията и изкуството навън и да служи като алтернатива на затворените галерии, фотоколажът, адаптиран за софийската постпандемична ситуация, като че ли има точно обратната функция и приканва зрителя през прозореца на галерията да влезе отново вътре, да се завърне в изложбената зала.

Принцеска красота е видео инсталация с три малки момичета и глас зад кадър, който им шепне инструкции за добро поведение. Вместо да слушат наставленията обаче, момичетата правят каквото си искат с декора за снимките (големи надуваеми дюшеци в различни форми и цветове). Подобно на инсталацията в голямата зала на галерията, видеото засяга темата за нормите на човешкото поведение, като в случая се акцентира върху правилата, които се налагат от ранна детска възраст. Принцеска красота обаче се противопоставя на тревожността от Déjà vu. Ресторант и чрез непринудеността на играта дава възможност за бягство, за момент на свобода, в който малките момичета имат правото съвсем нарочно да объркат установения ред. Излъчващото забава видео припомня, че човек винаги има вратичка за бягство от (само)наложените ограничения, както и че смехът има лечебна и освобождаваща функция.

„Бури, парк, принцеси с ролки“ въвежда зрителя в една  странна и налудничава обстановка, напомняща на дадаистичен колаж, която създава в изложбената зала усещане за контраст спрямо обстановката извън галерията. Заглавието на изложбата отразява парадоксите на изолацията и поставя акцент върху изначалната човешка нужда от социален контакт. Играта, възможността за свобода и ироничният подход на художничката действат като контрапункт на нормираното и контролирано общество, което се превърна в реалност през последната година. Влезлият в галерията зрител със сигурност губи усещането за стабилност и не успява да разбере кое е реално и кое – не. Нещо повече: той е поставен пред избор и може сам да реши дали да остане в границите на нормите, или напротив – да ги прекрачи, да се освободи и поне за малко да бъде себе си.

Изложбата в галерия „Структура“ прави връзка между чуждестранната и родната художествена сцена и поставя въпроси за последствията върху човешката психика от постоянното съобразяване и следване на стереотипи на поведение. Инсталациите на Даниела Костова разглеждат границите на позволеното, както и евентуалните санкции при тяхното прекрачване. И в трите произведения водеща е идеята за играта и нейния опит за справяне с психичните травми от наложените мерки за справяне с пандемията. „Бури, парк, принцеси с ролки“ като че ли задава нови правила за живеене – на преден план излизат смехът, веселието и иронията, които играят главната роля в определянето на правилата и в установяването на нормите. А от зрителя се изисква единствено да се наслади на преживяването и да се забавлява.

Калина Цонева
28.04.2021

Още от автора