0
3830

Въображаемите светове на Иван Б. Иванов

Снимки авторката

Художникът: жизнен, любознателен, с експериментаторски дух и изявено усещане за принадлежност към своето време.
Картините: портрети, фигурални композиции, абстрактни платна, живопис, графика, рисунка.
Стилът: асоциативно конструктивен, с подчертана роля на цвета, контраста, ритмичната повторяемост на образи-знаци.
Духът на експозицията: ретроспективен, с възможни вариации на прочит.
Иван Б. Иванов е художник енциклопедист. Постоянно търсещ и действен като нагласа, изкуството му грабва с полифонична цветност, динамика и жива връзка с нашето време.

Иван Б. Иванов, Квартет Димов, 1996, СГХГ

Платната му отразяват имагинерни светове с корени в натурата, в емоционални състояния и реални събития. Той владее формата и жонглира с нея така, че конструира нови реалности. Но какъв е пътят, по който стига до тях?
Иван Б. Иванов влиза в българския художествен живот в зората на 60-те години. В ранните си творби, напълно закономерно, той изучава натурата. Овладява рисунката и никога не изоставя градивната роля на линията. Постепенно преминава към стилизация на образа. Следва отказ от светлосянъчна моделировка на формата и пространството. В хода на развитието си достига до конструктивно разграждане на пространството и опростяване на образа до знак.

Иван Б. Иванов, Форми, 2015

Иван Б. Иванов създава серии и цикли, търси вариацията – като тема, изказ или въздействие. Обикновено взима един мотив, развива го подобно на мелодия до изчерпването му. След време се връща към него и го натоварва с различни асоциации. Така създава сигли с устойчива повторяемост. Но винаги търси нов изказ. Основно изразно средство в картините му е колоритът. Художникът залага на неговата сила, като го освобождава от ангажимента на разказа и условностите на перспективата. Цветът е същността на въздействието и ключ към разшифроването на визуалните структури на платното.
Авторът постепенно се откъсва от натурата и създава въображаеми реалности така, че да запази връзката им с истинността. Той „съставя“ образни конфигурации, родени от дълбините на въображението, чрез натрупване на асоциации и съчетания на цветове. Картините му не са абстракции, нито безпредметни разкази. Те наподобяват колажи от измислени светове с реално предметно присъствие. Сред любимите теми 85-годишния художник са музиката, танцът, циркът. Но той отразява и войната, унищожението, нихилизмът и алиенацията.
На пръв поглед картините на Иван Б. Иванов се дешифрират трудно, но когато се вгледаш, откриваш познати фигури, форми и структури в безброй вариации. Той озаглавява ретроспективната селекция „Избрано“. В контекста на изложбата думата „избор“ придобива особен статут, защото и зрителят избира свой прочит на кодираните в картините образи и асоциации.

Ретроспективната изложба на Иван Б. Иванов продължи до 20 октомври в галерия „Райко Алексиев“ в София.