0
4287

Геометрия на свободата

„Геометрия“, изложба живопис на Николай Бузов в галерия Intro, 15 юли–29 юли 2020 г.

Николай Бузов, Геометрия, 2020 г.

Галерия Intro е едно от новите и различни пространства в София, в което фокусът е насочен към изкуството на млади и утвърдени автори, но с определено модерен изказ и присъствие. Открита за публика през септември 2017 г., тя се намира на известната улица на галериите „Цар Самуил“ №28. Една от най-интересните софийски улици, на която изкуството традиционно присъства. Един от акцентите в програмата на галерията за тази година е изложбата от живописни платна на Николай Бузов „Геометрия“ (15–29 юли 2020). Авторът не случайно избира да покаже най-новите си картини в тази галерия. Тя отговаря не само на неговите визуални изисквания, но също така със своята политика защитава новите посоки в развитието на всеки автор.

Преди година Николай Бузов представя една успешна експозиция с наименованието „Хаос“, в която осмисля и преструктурира галерийното пространство, но по-съществено преосмисля и подрежда пространството в своите „сетивни“ и енигматични платна.

Николай Бузов, Геометрия, 2020 г.

Настоящата изложба е резултат от предходните му задълбочени и сериозни изследвания и търсения, в посока на обхващане на привидно хаотично разположените светлини и сенки, тяхното организиране и изваждането на задължителен цветен акцент, който в повечето случаи е водещ.

Подходът на автора е към разгадаване и тълкуване на наличните в природата сили и елементарни частици, с други градивни елементи – обекти, и естетическото им овладяване в пространството на картината. Художникът успешно се заиграва с физиката на елементарните частици или по-скоро с теорията на струните, която борави със съществуването на много измерения на пространство-времето, в противовес на познатите четири измерения.

Премерена и много добре балансирана, серията от картини „Геометрия“ защитава успешно философията и сериозните изследвания на автора в тази посока. За него абстрактният изказ не е само фон, той е по-скоро откритата свобода – на духа и на изразяването.

Николай Бузов, Геометрия, 2020 г.

Всички изложби на Николай Бузов са многопластови. В тях откриваме различни слоеве на преосмисляне и анализ, на наслагване и същевременно на отнемане, на изчистване на форма или цвят, на „изваждане“ на детайл, до пълното разкриване на завършения и изведен до знаковост визуален код. В тази изложба авторът ни предлага естественото продължение на своите „овладяни импулси и жестове“. От стихиите на „хаоса“ до организацията и непосредственото съотношение и третиране на елементите, обемите и формите в пространството на „геометрията“.