Начало Галерия Гостенката
Галерия

Гостенката

Даниела Радева
12.10.2015
1691
Леда Ванева, Гостенката, 2015

„Смяна на центъра”, самостоятелна изложба на Леда Ванева в галерия „Васка Емануилова“, куратор Владия Михайлова, до 2 ноември 2015.

Изложбата на Леда Ванева е поредица от образи-експерименти. Художничката извършва няколко опита да види заобикалящия ни свят по начин, различен от този, по който можем и ни е удобно да го правим. Това е общата цел на последните й произведения, мислени и създадени през изтеклата година, докато учи в специалността „Нови Медии“ в Хелзинки, след завършеното вече образование в Националната художествена академия в София.

В работите си Леда Ванева търси връзки или противопоставяне между натура (в различни нейни разновидности) и технически средства за възпроизвеждане (без претенция за превишаване на тяхната значимост). Поредицата „Друго измерение“, както показва названието й, наподобява абстрактни или може би неземни образи, формирани и осветени като че ли по неръкотворен начин. Това магично впечатление, получено на базата на фотография и 3D принтер, постепенно избледнява – ако човек задълбае в гледането, накрая ще изплуват визуални знаци за пейзаж и човешко присъствие.

Леда Ванева, Друго измерение, 2015

В цикъла фотографии с название „Гостенката” тя се занимава с темата за способността да гледаш през очите на другия, но далеч отвъд контекста на човешките взаимоотношения – всъщност се опитва да пресъздаде света, както го виждат мухите, достатъчно незначителен вид, ако решим да ги вземем под внимание като представителни за природния свят. Създаването на работата е следствие от съобразяване с научни факти за това как мухите виждат и с прости методи във фотографията, които да го онагледят. Плюс вживяването на художничката в представата за другото същество, което обяснява големите формати, близките планове, нарочната липса на фокус и случайното кадриране – всичко това е трябвало да изглежда направено без разум и цел.

Нищо в изложбата не ни дава повод да търсим повече от заявеното от художничката, или поне това би трябвало да е доброто емпатично поведение от страна на публиката. Но как да пропуснеш знаците в заглавията „Гостенката“ и „Смяна на центъра“? Обичайното в наши дни паралелно живеене и учене на младите художници на две места води не само до по-широкия ъгъл на професионалния им и културен мироглед, но и до нещо, за което обикновено не говорим – те сякаш са на гости и у нас, и в чужбина. Всичко това може да препрати и към прекомерното коментиране на думите „център” и „периферия” в съвременното изкуство, и към едно продължително обсъждане на тези понятия в политически смисъл. В случая обаче дори е по-добре, че Леда Ванева не повдига подобни въпроси в работите си. Те вече са чувани многократно и многократно са пресъздавани под формата на художествени произведения.

Сега много по-интересна е емпатията, към която авторката се стреми с преминаването на границата в идеята за съпреживяването в общуването между хората и поставянето на други същества и явления в позицията на „другия”.

Леда Ванева, Запознай се с Аурора, 2015

Такова явление е Полярното сияние, което става обект на работата й, докато пребивава в Хелзинки. Използвайки отново фотография и дигитално устройство за възпроизвеждане на триизмерни форми, тя пресъздава този светлинен феномен в материален обект. Смяната на центъра в работата „Запознай се с Аурора“, от една страна, се изразява в начина на възприемане, тъй като зрителите имат възможността да погалят сиянието с ръка. Но и друг вид смяна на центъра има в идеята за Полярното сияние като „гостенка“ на нашата художествена сцена – съвсем малко е по-трудно да го усетиш, отколкото  на изложба в Хелзинки.

Даниела Радева
12.10.2015

Още от автора