0
838

За нравствената чистота

Портрет на адвокат Деян Деянов, рисуван от неговия приятел Константин Щъркелов

Преди 40 години, време размирно, се звъни на вратата на Милка Савова-Деянова на ул. „Сан-Стефано”. Пред вратата е застанал възрастен мъж и подава едно писмо.

„Заповядайте, другарко Савова. Може да ви потрябва.”

Това е Йордан Панов „Шемше”, баща на известната литературоведка Искра Панова и дядо на Деян Кюранов.

В писмото си Шемше описва своята нелегална комунистическа дейност, която е имал възможност да води до голяма степен благодарение на двамата адвокати с обща кантора – Деянов, демократ, и Нотев, комунист, на ул. „Леге“. Той, както и други нелегални комунисти са живяли и са се крили в тази кантора, а освен това Шемше е работил там в качеството си на машинописец и стенограф. Като радомирец му е била нужна работа в София, за да прикрива нелегалната си дейност. Факти, абсолютно неизвестни на Деяновото семейство. В писмото си споделя той и голямата си благодарност за подкрепата, която е получил по време на съдебния процес срещу дъщеря му Искра Панова, също водила антифашистка дейност. Искано ѝ е било смъртно наказание, но с активната намеса на Нотев и Деянов то е променено на доживотен затвор. И сега, без да бъде търсен и молен, без дори да е познат на  семейството на адвоката Деян Деянов, който е преминал през Народния съд и отдавна е починал, Шемше по собствена инициатива пише това писмо, което да послужи на неговия внук, също Деян, при евентуални неприятности в университета по време на следването му. Израз на една непоискана, голяма, искрена, човешка благодарност. „Може да послужи”. Толкоз! Самото писмо започва така:                  

Другарко Савова,

За мене беше приятна изненада да разбера, че сте снаха на човек, за когото съм запазил най-добър спомен. Останах с впечатление обаче, че малко знаете за обществените прояви на покойния Ви свекър. Тук искам да Ви напиша какво зная за тях лично аз. Мисля, че това ще зарадва и Вас и Вашия син – неговия внук

Писмото е придружено от изложение с подобно съдържание, което да бъде представяно при необходимост.

При хора с висок морал различните обществени разбирания не могат да бъдат причина за дрязги и враждебни прояви. Моралът е над всичко.

Чувала бях отдавна за това писмо и за приложеното изложение, но едва сега те стигнаха до мен. Едва сега ги прочетох и не искам да ги подмина. Като дъщеря на Деян Деянов-старши се вълнувам извънредно много  от този уникален морален акт и ми се ще да му се даде гласност. Двамата внуци, двамата Деяновци – Кюранов и Деянов – са приятели и като се видят, не пропускат да си поговорят за любимите си дядовци. Но потънали в голямата си заетост, едва ли биха могли в близко бъдеще да се заемат със случая. Аз съм старшата в семейството, на път за свети Петър, по-добре да си разкажа криво-ляво за вълненията в името на добротата и нравствената чистота, отколкото да се потули тази чудесна история.

Оля Деянова е дъщеря на адвоката Деян Деянов, народен представител в XXV ОНС, и внучка на генерал Стилиян Ковачев, известен с военните операции при Булаир и Шаркьой. След 9.09.1944 г. семейството ѝ е подложено на репресии.

На главната страница: Пати Бейкър, С благодарност, 2010 г.