0
5833

Излезе новият брой на сп. „Култура“

Продължава ли критиката да върши оценъчната си работа, или е оставена на „самотек“? Критика ли са шумно огласяваните медийни текстове, или са рекламна дейност? Необходима ли е въобще критиката или нагласата да мислим критически? Критика на критиката – тема на броя.

Четете в брой 01, 2019:

Тема на броя: Критика на критиката 
Критика и лоша необозримост – разговор с проф. Михаил Неделчев
Диана Попова – За панелите и музите
Владия Михайлова – Не ни е необходима критика
Борис Костадинов – Критика и безкритичност
Пламен В. Петров – За похода на „новите критици“ 
Мартина Стефанова – Критиката като „студен душ“ 
Войн де Войн – Критическо мислене, фантазии за бъдещето

Идеи
Цочо Бояджиев – Зимата през Средновековието
Патрик Модиано – „Дремещи спомени“

Интервю
Отчаянието няма да ни спаси – разговор със Светлана Алексиевич
За европейската идея – разговор с Роберт Менасе
Задължението да бъдеш свидетел – разговор с Борислав Скочев

Галерия
Георги Каприев – Адвокат на творението. За Иван Газдов, графикатурно
Добре планирано чудо – разговор с Ханс Улрих Обрист

Книги  
Евдокия Борисова, Мира Душкова – Към слънчевата страна на Иво Андрич
Мартин Касабов – Историите на Пирандело 
Момчил Методиев – За Белене и страховете на невинните

Сцена
Сега или никога – разговор с Оскарас Коршуновас

Кино 
С малки стъпки – разговор с Раду Жуде 
Екатерина Лимончева – Бурлеска за трагедията на оцеляването

Музика
Олга Шурбанова – Сопраното „Страдивариус“. Красимира Стоянова
Планове и спомени – разговор с Пламен Карталов
Ангелина Петрова – Двама финландски диригенти в София

Фотография
Катерина Гаджева – Арнолд Нюман и „фотографският инстинкт“
Намерена фотография – разговор с Тихомир Стоянов

Под линия
Николай Петков – На кино