0
3334

Култура на раздялата

Снимка: Цветелина Белутова, „Капитал“

В началото на септември 2017 г. фондация „Комунитас“ направи детайлен преглед на всичките си програми, развивани над десет години без съществени промени. За много от програмите бе решено да бъдат постепенно прекратени или сериозно намалени като финансиране – било поради изпълнение на целите, било поради промяна в дейността на фондацията, или поради други вътрешнофондационни причини.

Издаването на „Култура“ в сегашния му формат бе решено да бъде прекратено от лятото на 2018 г. Но изданието са̀мо ще смени периодичността и форма̀та си. Ще започне да излиза във вида на месечно списание, покриващо целия културен спектър, като ще си остане територия на свободни мнения, както и досега. Главен редактор ще бъде Тони Николов. Връзката между месечната „Култура“ и Портал Култура, с неговите всекидневни публикации, ще гарантира актуалността на съдържанията в новата информационна среда.

Настоящият кръг от автори и екипът на „Култура“ са добре дошли за една или друга форма на сътрудничество, стига да приемат новата концепция на изданието.

Първият брой на новата „Култура“ ще е в ръцете на читателите в началото на септември. Съзнаваме отговорността си за подобно решение спрямо читателската аудитория на „Култура“. Тази отговорност бе причина досега „Комунитас“ да вложи над 2,5 млн. лева през годините за издръжката на едно изключително важно издание, каквото е „Култура“. Благодарни сме на главния редактор Коприна Червенкова и на екипа ѝ за съвместната работа през последните 11 години.

Промяната е винаги чувствителен въпрос, особено когато се извършват промени в редакторския екип. Смяната на поколенията читатели изисква обаче и промяна във форма̀та.  

Смятаме, че в случая фондация „Комунитас“ постъпва повече от коректно. Предизвестихме 12 месеца по-рано настоящия екип за решението си. В оставащия период издателят, както е било и през изминалите над 10 години, предоставя пълна свобода на настоящия главен редактор и на екипа му в тяхната работа по отразяването на всички теми, обичайни за „Култура“.

Няма съмнение колко важен за българските културни дебати и среда ще бъде и „отговорът“ на досегашния екип на начина на действие на „Комунитас“. Реакциите биха могли да бъдат вдъхновяващи или огорчаващи – според гледната точка.

Светослав Божилов е финансист, основател на фондация „Комунитас“.