Начало Сцена Младенова, Добчев – трудните режисьори
Сцена

Младенова, Добчев – трудните режисьори

Георги Тенев
15.05.2022
1387
фотография Цочо Бояджиев

Трудните режисьори. Има такива, както има и по-лесни… Има режисьори песен, има режисьори приятни, някои по-незабележими, други по-шумни… А тези двамата са трудни. Думата „труден“ произлиза от думата труд. За талант в тяхната система никога не се говори, за труд – виж, постоянно. Синонимът на думата труд в тяхната система е думата опит. Опити и труд. Където има опити, няма нищо сигурно, а където има опити върху нещо несигурно, там най-често има провал. Опити и провали, опити и провали, това е системата, методът на труд в тяхната естетика. Започва да ви става ясно защо имаме право да наричаме пътя на техните ученици „труден път“. За тези учители да научиш нещо по лесния начин, е равносилно на това да не научиш нищо въобще. Има само един път и той е трудният.

И хайде, да поговорим и за таланта. Думата талант, доколкото се прокрадва в техния педагогически план, тя присъства само като нюанс към понятието „интуиция“. Те не говорят за талант или дарба, а за вродена интуиция. Вродена, ще рече нещо, което е „във-рода“, което си придобил едва ли не по наследство – като знание от предишни, живели преди теб. И следователно всяко наследство не е дадено просто така, то е някаква отговорност, нещо поставено в ръцете ти, без да си се трудил за него. Следователно – то е и дълг. И ето още една не особено лека верига на зависимости – ако имаш някаква дарба, талант, тя е вродената интуиция, която от своя страна е дълг. И значи, оказва се – правенето на това изкуство, съдържанието на театралния живот е смесица от дълг и труд. Труд и дълг. Дългът има още един синоним и той е „задължение“. Сега и аз, който познавам темата, за която говоря, изпълнявам своето задължение. Знам, че основно изискване на двамата педагози, за които пиша тук, е да не говорим тържествено за тях. Основното изискване на тези, които почитаме днес, беше и е: да не ги почитаме. Затова не говорим за тях, а за тяхната система. Правим го по дълг, колкото и това да не е лесно… и да изисква още труд.

НАТФИЗ отбеляза 75-годишнините на професорите Маргарита Младенова и Иван Добчев с премиерата на „Лазар и Иисус“ на 11 май.  

Георги Тенев
15.05.2022

Още от автора