Нарешетъчно: изкуството като концентрат

Художничката за саморефлексията като творчески метод в разговор с Теодора МУСЕВА.