0
4522

Непознати рисунки на Георги Божилов-Слона

Галерия Арт Алея в София представя  24 камерни рисунки с туш върху хартия, открити тази година от дъщерята на починалия през 2001 г.  художник. Те са изключително ценна находка, както се разбира от думите на изкуствоведката Ружа Маринска (виж видеото), защото са случайно запазени. Георги Божилов-Слона обикновено унищожавал беглите скици, регистрирали първичния му импулс – дали не ги е ценял, или се е страхувал от чуждите погледи, проникнали в света му…

Рисунките не са подписани, нито датирани, можем да ги отнесем към последното десетилетие на миналия век (според изкуствоведката Анжела Данева), когато Слона работи в духа на абстрактното. Показани са първо в Пловдив, а през ноември могат да бъдат разгледани в Арт Алея.