0
2720

Опровержение

Милко Лазаров

В публикуваната на 08.02.2021 г. в Портал Култура статия със заглавие „Реформата в киното“, се съдържа невярно твърдение, изказано от г-н Тома Биков, че „Промените (в Закона за филмовата индустрия) се подкрепят… дори от Съюза на филмовите дейци, които в началото изразяваха резерви към него“.

В качеството си на председател на Съюза на българските филмови дейци настоявам да публикувате следното опровержение:

По повод промените в Закона за филмовата индустрия СБФД многократно и еднозначно е заявявал позицията си (в становища, писма и участие в медиите), че не подкрепя законопроекта и се противопоставя на приемането на ЗИД на ЗФИ с предложените от народните представители в последния момент (на 21.01.2021 г.) текстове, с които се въвежда механизъм за предоставяне на държавна помощ за производство на телевизионни филми и телевизионни сериали и се налагат дискриминационни ограничения за българските независими продуценти. Позицията ни е категорична – ако не бъдат преработени спорните текстове, за които членовете на Комисията по културата и медиите към НС бяха уведомявани многократно, че не само блокират работата на гилдията, но създават и пречки за развитието на високохудожествено българско кино, СБФД не може да подкрепи ЗИД на ЗФИ в този му вид.

Милко Лазаров
Председател на СБФД