0
2726

Покана към културни и творчески инициативи

Тригодишният проект за инкубация на иновации Collab 4 HySust CCI отправя покана към културни и творчески инициативи

Проектът, подкрепен от програма „Творческа Европа“, е сътрудничество на организации от пет европейски страни с фокус върху Югоизточна Европа. Collab 4 HySust CCI има за цел да подобри качеството на работа на европейските културни и творчески сектори, за да усъвършенстват дейностите си и да постигнат приобщаващ и устойчив растеж.

С отворената покана ще бъдат избрани 15 европейски културни и творчески организации, които искат да правят иновации:
– в разширяването на достъпа до култура като намират нови начини за свързване на творци и културни дейци с тяхната публика;
– в устойчивото развитие чрез партньорства, технологии и дигитализация, а също така и в положителни социални промени.

Приветстват се предложения от проекти в ранен етап на идейно развитие, както и от такива, които вече са постигнали забележим напредък и са във фаза на изпълнение или прототип. Проекти, които вече са показали положително въздействие и търсят подкрепа за разширяване на своя обхват, също са добре дошли.

Повече за поканата и процеса на кандидатстване може да прочетете тук.

Културните и творческите индустрии играят ключова роля в стимулирането на иновациите в посока устойчива промяна. Това стана ясно по време на пандемията на COVID-19. Този труден период подтикна европейските културни организации да се адаптират и да засилят връзката с аудиторията си, включително през онлайн предложения. Въпреки някои постижения, много от тези проекти не постигнаха траен ефект. Това се дължи на недостиг на вътрешен капацитет в организациите и на липсата на дългосрочна подкрепа.

Главната цел на проекта Collab 4 HySust CCI е да улесни обмена на знания между различните региони от Европейския съюз и да свърже организациите, които припознават специфичните нужди на секторите в своите региони и значимостта на европейски политики като Европейския зелен пакт. Партньори в проекта са Materahub от Италия, Интеркултура Консулт от България, Syn+Ergasia от Гърция, The Flying Theatre от Дания и Nova Iskra Creative Hub от Сърбия. Проектът е съфинансиран по програма „Творческа Европа“ на ЕС.