0
1052

По старите пътеки

DEnev

Беше нещо като резерват – с храсти, с туфи от дръвчета, с топли от слънцето полянки, а в средата растеше златен папур, там пътечките, които прорязваха полето, изведнъж ставаха мочурливи, там трябваше да внимаваш, ако решиш да минеш. Това беше, тъй да се каже, нашият парк. Там разхождахме хлапенцата, когато бяха малки. Беше диво, непокътнато място. Понякога се появяваше един овчар от околните къщи, с няколко овчици, с две-три козички и с едно смешно, рунтаво, но дребно куче, което се хвърляше да лае по чуждите хора, но бързо ставаше ясно, че го прави, колкото да си заслужи хляба.

В средата на мочура привечер се появяваха гласовете на жабите. Сякаш някой оплиташе невидима мрежа над това кътче, сякаш тези ръбати жабешки гласове бяха защитната броня на това диво място, по чудо оцеляло досега от настъпващия отвред град. И сред тези жабешки гласове се открояваше един, който бръмчеше дебело като струна на контрабас. Този жабешки глас беше толкова внушителен, че нямаше как неговият собственик да не е царят на жабите и аз дори си го представях как стои в нещо като трон, скрит в позлатените от слънцето стени от папури и отвреме-навреме надува гърлото си.

Не бях стъпвал там над двайсет години.

Но една събота привечер с жена ми се наканихме да се разходим дотам. Тръгнахме по улицата, която изкачвахме преди няколко десетилетия с детската количка, вървяхме край дворовете и бързо си дадох сметка, че нищо не е вече същото. Старите гледки по улицата се бяха променили, доста от обикновените къщи в обширните, пълни с овощни дървета дворове, вече ги нямаше, а на тяхно място стърчаха откровени замъци, скрити зад високи огради.

Когато изкачихме високото на улицата и пред очите ни се ширна старото жабешко царство, дъхът ми спря. Насред падината се издигаха нагъсто жилищни блокове, някои завършени, но празни, но повечето недовършени, със слепи прозорци, без улици между тях, с камари от строителни отпадъци. Когато наближихме, ни удари тежък дъх на тиня.

Красивото жабешко блато се беше превърнало в неизползваемо жилищно гето.

С жена ми обиколихме от едната страна и после решихме да минем напряко през комплекса. Трябваше да се провираме през заградени с ламаринени тараби подобия на улици, край витрини, които е трябвало да бъдат – на хартия, в строителните скици на архитектите – магазини или кафенета, но сега представляваха единствено черни от мръсотията непроницаеми огледала, което още повече засилваше чувството, че бродим през някакъв призрачен град. Когато стигнахме сърцето на старото блато, което познахме единствено по това, че беше най-ниската точка в цялата, свита като огромна шепа, падина, вонята на тиня заля всичко.

И в този миг се обади един жабешки глас. Дълбоко някъде от незараслите докрай недра на жабешкото царство. Бръмна един-единствен път, дебело, като струна на контрабас. С жена ми се спогледахме. Очите й бяха станали млади. Беше наистина голям подарък, който изведнъж върна спомена за онова топло като шепа време, с детската количка по средата. И докато се отдалечавахме, аз все се ослушвах – дали няма до го чуя поне още веднъж.

– Не бъди лаком – каза жена ми. – Стига ти толкова.

– Така е. Стига ми – казах.

Деян Енев е завършил е английска гимназия в София и българска филология в СУ "Св. Климент Охридски". Работил е като бояджия в Киноцентъра, нощен санитар в психиатрията на Медицинска академия и хирургията на ІV Градска болница, пресовчик във военния завод ЗЕСТ "Комуна", учител, текстописец в рекламна агенция и журналист в "Марица", "Новинар", "Експрес", "Отечествен фронт", "Сега" и "Монитор". Зад гърба си има над 2 000 журналистически публикации - интервюта, репортажи, статии, очерци, фейлетони. Издал е дванайсет книги: сборници с разкази: "Четиво за нощен влак" (1987) - Награда в конкурса за дебютна книга "Южна пролет"; "Конско евангелие" (1992), "Ловец на хора" (1994) - Годишната награда за белетристика на ИК "Христо Ботев", преведена в Норвегия през 1997; "Клането на петела" (1997), "Ези-тура" (2000) - Националната награда за българска художествена литература "Хр. Г. Данов" и Годишната литературна награда на СБП; "Господи, помилуй" (2004) - Голямата награда за нова българска проза "Хеликон"; "Градче на име Мендосино" (2009); "7 коледни разказа" (2009); "Българчето от Аляска. Софийски разкази" (2011); очерци за писатели: "Хора на перото" (2009); християнски есета: "Народ от исихасти" (2010), „Българчето от Аляска” (2012). През 2008 г. австрийското издателство "Дойтике" издава в превод на немски сборник с негови избрани разкази под заглавие "Цирк България. През август 2010 г. лондонското издателство "Портобело" публикува на английски сборника му с избрани разкази "Цирк България". Текстовете му от Портал Култура са събрани в две книги: "Малката домашна църква" (2014) и "По закона на писателя" (2015).
Предишна статияСмехът е превъзходството на човека
Следваща статияОПАСНАТА АМЕРИКАНСКА „ПАНИКА ОТ ПУТИН“