Правна информация

Всички права на текстове, снимки и видеоматериали на портала „Култура.бг” са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а тяхното нерегламентирано използване представлява закононарушение и предполага гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

Не е разрешено препубликуването на какъвто и да е материал от „Култура.бг” без категоричното съгласие на екипа на изданието. Ако искате да получите такова разрешение, влезте във връзка с нас на редакционните ни имейли.

 

Задължително условие за публикуването на наши материали е посочването като източник на портала „Култура.бг” и подаването на активен линк към оригиналната статия.