0
2068

СПОМЕНИ ЗА ХОРА, КАМЪНИ И РИБИ

boris1

В изданието на „Рива”, което излезе току що, са включени повестите на Борис Христов „Сляпото куче”, „Долината на обувките”, „Смъртни петна”, както и „Спомени за хора, камъни и риби”. Първите три са издавани и откроиха дарбата на поета и като прозаик. Четвъртата се публикува за първи път.

Спомени„В пълно съзвучие с основните внушения на поезията му, тази книга доказва колко богат на идеи, образи и чувства е и светът на прозаика Борис Христов. Това е изповед за безпокойствата на моралното съзнание, на непокорния и търсещ дух, отстояващ истината за човешката участ в ситуация на терор и безнадеждност – eдна поетична, наситена с философски интонации книга, плод на изповядвания от автора критически хуманизъм, както и на неговия стоицизъм, който ни зарежда с енергия за живот и творчество, въпреки смъртта и спохождащата ни понякога мисъл за безсмислието.”

Божидар Кунчев

 

„Става дума за проза, която е изключително динамична, развива се по много паралелно протичащи сюжетни нишки и е наситена с въображение, способно на всякакви обрати; в този смисъл тя е донякъде близо до текстовете на сюрреализма – но разчита не толкова на подсъзнателното, колкото на гъстата метафоричност и личната митология, създавана чрез вместените в текста невероятни фигури и ситуации.”

Едвин Сугарев