1
666

Уве Тим: гневът и младостта

20_7
Уве Тим, Foto Michael Döschner Apostolidis, dtv

Случаят пожела да се запозная с Уве Тим в Гьотинген през есента на 1978 г. Тогава тридесет и осем годишният писател, който имаше зад гърба си една стихосбирка и два романа, но вече бе намерил установено място в панорамата на западногерманския литературен живот, изнесе лекция върху творчеството си в организирания от Гьоте институт семинар за преводачи. Невисокият, но спортно сложен д-р Тим имаше повече вид на студент или работник, отколкото на литератор. В разговора ни, когато ми надписа току-що публикувания си роман „Моренга”, той сподели, че не се смята за „професионален писател” – в класическия смисъл на понятието, – а гледа на творчеството си като на средство за политическо въздействие.

Знаех, че Уве Тим е роден в Хамбург. Изучава кожухарски занаят, но изоставя тази професия, записва се в Брауншвайгския колеж и на двадесет и три години полага матура. После става студент по германистика в Мюнхен, получава стипендия за парижката Сорбона и там изучава философия. В Париж Уве Тим се сблъсква със студентското революционно движение и добива първите си политически и литературни впечатления. Тъкмо във Франция през 1968 г. започва да чете трудовете на Маркс, запознава се със съчиненията на Херберт Маркузе и Теодор Адорно, увлича се от идеите на Франкфуртската школа и на философа Юрген Хабермас – за да отхвърли по-късно неговите политически постановки.

Поезия и политика

Още като студент Уве Тим пише стихове – изящни сонети в стила на Гьоте. Но в Париж и след завръщането си в Мюнхен той се посвещава на политическа дейност и започва да съставя агитационни текстове за целите на уличната пропаганда. В опиянението на младостта си става член на групата „Ляволитературен Хамбург” и през 1969 г. участва в колективната антология „Агитпроп. Лирика. Тези. Отчети”. Там Уве Тим отбелязва: „И най-доброто агитпроп-стихотворение винаги е по-лошо от камъка срещу шлема на биещия полицай, плесницата за нацисткия канцлер Кизингер, завземането на един завод или институт”. В статията си „Значението на агитпроп-лириката в борбата срещу капитализма или дребният добитък също цапа” той изразява възгледа, че „метафорите и образите, които конструират един „поетичен свят”, трябва да бъдат унищожени, понеже само възпроизвеждат една действителност, която политическото стихотворение желае да промени”.

Уве Тим посвещава усилията си на площадния политически театър, който по подобие на агитпроп-представленията от края на двадесетте години трябва да допринесе за политическото ограмотяване на населението. Тогава написва заедно с Роман Ритер пиесата „Агитпроп-драма против технократския висшеобразователен модел”. А в Мюнхенски театрален колектив се поставя пиесата му „Степната свиня или годините на учение не са години на властване”.

През 1971 г. Уве Тим защитава докторска дисертация и публикува стихосбирката „Възражения”. В послеслова към нея отбелязва: „Който се разпорежда с езика, може тенденциозно да се разпорежда и с действителността. Тук, във Федералната република, политическата власт се разкрива в отношенията – не само в правото на разпореждане със средствата за производство, с машините и с хората, но и в правото на разпореждане с езика. Господстващата класа господства и над езика”. Според Уве Тим задачата на поета е да разпръсне „фалшивия ореол” на езиковите конструкции и понятия и да изкара наяве тяхното истинско значение. Целта е да се спомогне за усъвършенстването на всички човешки сетива, за развитието на „тоталния човек”, за реализирането на неговите заложби и способности. В това поетът вижда целите и предназначението на литературата.

Романът като инструмент

timm2В устрема на младежкия протест Уве Тим публикува първия си роман „Горещо лято”. Това е книга с автобиографичен характер, която разглежда времето на студентските вълнения във Федералната република през годините 1967/1968. Главният герой е дребнобуржоазен интелектуалец, който търси трайна позиция в живота, преминава през университета и дейността в Социалистическия студентски съюз, пребивава в една анархистична комуна. Накрая намира пътя към себе си и действителността като работник в една фабрика. Чувства се солидарен с трудовите хора и продължава следването си, за да стане учител и с това да допринесе за общественото придвижване „по дългия път към революцията”.

Този първи роман на Уве Тим е характерен за онова младежко направление в литературата на ФРГ, което се стреми да обхване критично социалната действителност, за да предизвика промени. След публикуването на книгата Уве Тим дава интервю пред студентското ляво списание „Роте блетер” и там обяснява какво въздействие очаква от романа си: „Аполитичният писател трябва да се политизира и неорганизираният да се организира. Естествено, литературата никога не може да стори това сама. Във всеки случай тя може да подпомогне един такъв процес. И това вече би било много.” А в статия, публикувана в „Щутгартер цайтунг” Уве Тим изразява мнението, че „реалистичната литература влага своята специфична (естетическа) част в издирването на социалната истина, като при това тя не е просто отражение на действителността, някакъв неин огледален образ, а се превръща в двигателен инструмент.”

Романът „Горещо лято” е приет с противоречиви оценки от критиката. Официалните издания предпочитат да го причислят към образците на тривиалната литература. Въпреки това книгата претърпява няколко издания. Това дава възможност на писателя да се заеме с по-амбициозно начинание. Няколко години Уве Тим работи над обемистия си роман „Моренга”, който излиза през 1978 г. Това е книга, изградена от исторически факти и поетическо въображение, и спада към така наречените романи „факция”. Уве Тим описва въстанията на хотентотите при завладяването на днешна Намибия от немските колониални войски.

timm-morengaВ следващия си роман „Бягството на Кербел” Уве Тим се връща към темата на „Горещо лято”. Тук той описва съдбата на активистите в студентското движение от 1968 г., тяхната обществена изолация и чувството им за обезвереност поради липсата на политическа перспектива за дейността им. Романът е построен като монтаж от бележките в личния дневник на героя, откъси от негови писма и коментара му към тях. С темата си този роман е характерен за основната тенденция в литературни процес във ФРГ от края на седемдесетте години, когато писатели като Бьол, Хотйевиц, Елснер, Дегенхарт разглеждат кризата на личността в условията на съвременното индустриално общество.

Пътят на Уве Тим като писател продължава с албума „Германски колонии” и белетристичната творба „Мъжът на високия велосипед”. Така той стига до романа си „Змийското дърво”, публикуван през 1986 г.

Змиите също плачат

Действието на романа отново се развива в далечна и екзотична страна. Този път това е една от държавите в Южна Америка, управлявана от военна хунта. Главният герой е специалист по надземно и подземно строителство от Хамбург. Той приема предложението на своята фирма да поеме изграждането на хартиена фабрика отвъд океана. Неговият предшественик не се е справил със задачата поради тежкия климат и психически проблеми. Вагнер – героят на Тим – се отправя към новото си работно място, но още докато слиза от самолета и урежда формалностите на митницата, осъзнава, че с това предложение нещо не е наред. Той се сблъсква с условията на работа в една изостанала страна, където владее корупция и партизанска война. Работниците на строежа са предимно боливийци, понеже на тях се плаща по-малко, отколкото на местните жители. Вагнер се запознава с успешно проспериращите свои колеги, за да установи, че всъщност идването му тук представлява бягство от професионалния застой, от неуспешния му брак, от загубата на увереност и самоуважение. Строежът на хартиената фабрика се извърша с недоброкачествени материали, навред се ширят кражби и измами, дори инженерите присвояват едно или друго от повереното им фирмено имущество.

Героят на Уве Тим се опитва да се справи с положението, но неговата взискателност и принципност му създават врагове и сред приближените му. Постепенно го обзема безсилие и чувство за пропадане на всякакви надежди. Така в изнурителна борба с климата и абсурдните строителни условия минава по-голямата част от времето му. Започва дъждовният период, обектът се оказва залят от водата и с това начинанието на инженер Вагнер се проваля. Като мото към романа Уве Тим е поставил думите на Дени Дидро, написани върху стената на затворническата му килия: „Нашите неуспешни усилия спадат към всеобщия ред така, както и успешните”.

В този роман Уве Тим продължава да реализира своите естетически възгледи и дава плът на схващанията си за ролята на литературата в съвременния свят. Книгата му е образец на „работнически роман”, написан вещо и увлекателно. Героят му претърпява вътрешно развитие, преминава през процес на „себевъзпитание”, в който Уве Тим въвлича и читателя. Въпреки определената тезисност на произведението, то задоволява високи художествени изисквания. Диалогът е майсторски конструиран, повествованието протича убедително, образите са живо очертани.

А това е вече изява на професионализъм отвъд гнева на младостта.

Текстът е откъс от подготвяната за печат книга „От Танхойзер до Шумахер”.

Венцеслав Константинов е автор на книги с есета и афоризми, на студии, статии и радиопредавания върху немската, австрийската, швейцарската и българската литература. Чрез преводите му до българския читател стигат творби на Макс Фриш, Бертолт Брехт, Хайнрих и Томас Ман, Ерих Мария Ремарк, Стефан Цвайг, Фридрих Дюренмат, Валтер Бенямин, Ханс Магнус Енценсбергер, Фридрих Кристиан Делиус и много други.