0
14388

„1000 стипендии“ – равносметката на един проект

10 000 стипендии за 10 години

Уважаеми кандидати, учители и родители,

В деня на Народните будители, 1.11.2017 г., обявихме финалистите на единадесетия конкурс на проект „1000 стипендии“, за учебната 2017/2018 година. Благодарим на всички участници за положените усилия, за споделените размисли и за младежката енергия, с която напредвате в живота! Пожелаваме Ви успех и още повече упорство в изследване на своите възможности и в преследване на своите желания!

Единадесетият конкурс беше и последното издание на „1000 стипендии“. Връчени са 9239 стипендии, от които над 40 % са за деца от малки населени места или живеещи в някакво социално затруднение. Подкрепени са усилията на над 1500 учители. Със стипендията за книги са закупени над 130 000 книги и учебници. За изминалите десет години успяхме да поставим във фокус няколко ключови за напредъка на обществото ни въпроса: отношението и помощта към социално обезкуражените, личностният напредък чрез определяне и задълбочаване на индивидуалните заложби на ученика, както и признаване на ролята на учителя в развитието на младежите. През последните години акцентирахме сериозно и върху необходимостта да се възпитават умения за авторство и да се санкционира плагиатството, защото то – плагиатството – ограбва личността от способността за творчество и възпитава неусетно, но трайно толерантност към лъжата и безкритичността. Опитът ни през годините категорично доказа, че Книгата може да компенсира множество социални неволи и да помогне на младежа да се оттласне към по-добри възможности за реализация. Затова и нашето пожелание винаги ще е „Четете!“ Посока, в която си заслужава като общество да работим повече, е да се вслушваме в това, което имат да ни кажат младежите, и да общуваме с тях уважително и равностойно.

За последните десет години в обществото и в образователната ни система настъпиха много промени, които в някаква степен компенсираха съществуващите преди това проблемни области. Като страна-членка на Европейския съюз вече десет години в България и в българското училище все повече навлезе възпитаването в предприемачески дух, професионалното насочване също има своето място, успехът може да гарантира ученическа стипендия, а и социалността също може да бъде отчетена в грижата за ученика. Възникнаха и други неправителствени организации, чиято цел е да стимулират най-успешните и да поощрят състезателния дух.

Всичко това ни дава основание да смятаме, че поне отчасти мисията на „1000 стипендии“ е изпълнена.