ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО
В момента сте тук автори Публикации от Антония Велкова-Гайдаржиева

Антония Велкова-Гайдаржиева

11 ПУБЛИКАЦИИ 0 КОМЕНТАРИ
Антония Велкова-Гайдаржиева е професор по История на българската литература от Освобождението до Първата световна война и по История на българската литературна критика във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Авторка е на десетки статии и студии, а също и на книгите: „Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев)“, 1999; „Посмъртното слово като феномен на българската култура“ (в съавт. с Елена Налбантова), 2000; „Литературнокритически прочити“ (Паисий Хилендарски, Хр. Ботев, Захари Стоянов, Ив. Вазов, П. П. Славейков, П. К. Яворов, Т. Траянов, Д. Дебелянов, Г. Милев, Ел. Багряна, Н. Хайтов, В. Попов, А. Германов), 2002; „Васил Пундев и българската литература. История. Критика. Класика“, 2007; „Списание „Художник“ и литературата“, 2011; „Иван Мешеков: или достоянията и зрелостта на литературната критика“, 2012; „Световете на литературата. Разговори със Светлозар Игов“, 2017; „Четири гласа за поета и критика Пламен Дойнов“, съавтори: Антоанета Алипиева, Митко Новков, Михаил Неделчев, 2019 и др. Носителка е на Университетската награда за млади учени (2001); на Литературната награда „Дъбът на Пенчо“ за принос в модерната българска литература и в изследването ѝ (2008); на Националната награда за литературна критика „Иван Радославов и Иван Мешеков“ (2013), на Годишната литературна награда на Портал Култура в категорията „Хуманитаристика“ (2018).

За българската литература – Sub specie aeternitatis

Димитър Михайлов, „В класиката. От Христо Ботйов до Борис Христов“, В. Търново, Дар-РХ, 2022 г.

Взривената литература

Мая Ангелова, „Взривена литература: Военни прози, партизански разкази, партийни мемоари“. Поредица „Литературата на НРБ: история и теория“, НБУ, 2022 г.

Критиката пише литературата

Сред незабравимите духовни побратимства в националното литературно поле от втората половина на ХХ в. е това между Светлозар Игов и Васил Попов.

Как се раждат идеите за нов университет: история и растеж

„Идеи за нов университет“ представлява своеобразна антология на идеите, появили се през последните 30 години.

Щрих към „софийската тема“ у Вазов

За един разгромен текст на Светлозар Игов, публикувана в „Литературен фронт“, бр. 28 от 10 юли 1980 г.

Апология на „История на българската литература“ от Светлозар Игов

Игов не само възприема литературата като единна смислова цялостност, но и сътворява историческия разказ за нея като единна творба.

„Записки“ от Милко Коларов

В този своего рода дневник музикантът щрихира хрониката на деня, но и дълбае философската проблематика, „подрежда“ хаоса на душата и света.

Георги Марков и модерната българска проза

Книгата на Цветелина Иванова е първото цялостно очертаване на поетиката на Г.-Марковия художествен свят, при това изградено като увлекателно повествование.

„Литература на случаите“ като изследователски роман

Пламен Дойнов има съзнанието, че книгата му е отворен изследователски роман, своеобразна opera aperta, той дори конспективно очертава посоките на бъдещи изследвания и проблемни полета.

Религиозна ли е българската литература?

За книгата на Мария Огойска „Прочити върху християнския дух на българската литература“, ИК „Проф. Петко Венедиков“, 2017 г.