ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО
В момента сте тук автори Публикации от Калин Янакиев

Калин Янакиев

314 ПУБЛИКАЦИИ 0 КОМЕНТАРИ
Проф. дфн Калин Янакиев е преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на средновековната философия (S.I.E.P.M.). Автор на книгите: "Древногръцката култура – проблеми на философията и митологията"; "Религиозно-философски размишления"; "Философски опити върху самотата и надеждата"; "Диптих за иконите. Опит за съзерцателно богословие"; "Богът на опита и Богът на философията. Рефлексии върху богопознанието"; "Три екзистенциално-философски студии. Злото. Страданието. Възкресението"; "Светът на Средновековието"; "Res Vitae. Res Publicae. Философски и философско-политически етюди от християнска перспектива"; "Европа-Паметта-Църквата. Политико-исторически и духовни записки" (текстове, публикувани в Портал Култура). През 2016 г. излезе юбилеен сборник с изследвания в чест на проф. Калин Янакиев - "Christianitas, Historia, Metaphysica". Най-новата му книга е "Христовата жертва, Евхаристията и Църквата. Студии върху библейските основания" ("Комунитас", 2017).

Третата опора на новия „консерватизъм“ (3)

Обявяването на някои крайности за целенасочена политика, провеждана в наши дни от „либералния“ ЕС, е катастрофична и произволна спекулация.

Бракът – не съюз, а тайнство

В последно време с една сприхава – политизирана – защита на „традиционното християнско семейство“ се заеха да ни занимават куп люде, които често пъти нямат никакъв опит в това благодатно тайнство.

Мигрантите

Вторият „стълб“ в по същество негативната политическа идеология на днешните „консерватори“ безспорно са „бежанците“ (или „мигрантите“), представяни от лидерите на движението като безпрецедентно, катастрофично събитие на континента ни.

Трите опори на новия „консерватизъм“

Анти-елитизмът като основен идеологически „стълб“ на новия „консерватизъм“ го разкрива не като „консервативно“, а като – при това базисно – ляво по дълбинната си природа движение.

За Европа, националните общности и мигрантите

Лидерите на новите „консервативни“ партии и движения заговориха за необходимостта от „алтернатива“ на сегашното състояние на Европа...

Да вървиш по вода (3)

Другият възможен начин на съществуванието ни е изгубеността на свяст за (метафизическото) доверие или, което е същото: изгубеността на способността да казваме със същество „да будет воля Твоя”.

Да вървиш
по вода (II)

Изглежда, точно този отговор, че човешкото битие е само по себе си сляпо и безумно – е склонен да даде будизмът (но също и огромното мнозинство от школите на древноиндийската метафизика или дълбоко песимистичният Артур Шопенхауер).

Да вървиш
по вода

Нека си представим човек, който се пробужда и вижда, че се намира върху вода и до самия край на хоризонта няма друго освен нея. Такъв човек, доколкото се намира все още жив и зрящ върху ужасяващата бездна, би трябвало да извърши някакъв акт по отношение на ситуацията си.

Нациите и Европа

В последно време, с излизането на мода на разнообразни „консервативни“ идеи, както в Европа, така и у нас започна да се тиражира един „топос“, който ме удивлява със своята историческа безграмотност.

Какво още има в „Православната цивилизация“ на Русия? (2)

Склонността към нихилизъм има диагностично значение за руската религиозна „цивилизация“.