ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО
В момента сте тук автори Публикации от Калин Янакиев

Калин Янакиев

226 ПУБЛИКАЦИИ 0 КОМЕНТАРИ
Проф. дфн Калин Янакиев е преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на средновековната философия (S.I.E.P.M.). Автор на книгите: "Древногръцката култура – проблеми на философията и митологията"; "Религиозно-философски размишления"; "Философски опити върху самотата и надеждата"; "Диптих за иконите. Опит за съзерцателно богословие"; "Богът на опита и Богът на философията. Рефлексии върху богопознанието"; "Три екзистенциално-философски студии. Злото. Страданието. Възкресението"; "Светът на Средновековието"; "Res Vitae. Res Publicae. Философски и философско-политически етюди от християнска перспектива"; "Европа-Паметта-Църквата. Политико-исторически и духовни записки" (текстове, публикувани в Портал Култура). През 2016 г. излезе юбилеен сборник с изследвания в чест на проф. Калин Янакиев - "Christianitas, Historia, Metaphysica".

Не-житийно

Удивително е, че в малобройните свидетелства за християни в българските комунистически концлагери имената на тези хора не са запомнени – ние не ги знаем и няма да ги узнаем. Ето кратко свидетелство от Ловеч: „Спомням си един лагерист, викаха му Богомолеца. Те го биеха, а той се кръстеше, молеше Бога и целуваше праха пред краката им…"

Изгряваща констелация срещу свободата

Започнахме да приемаме свободата като нещо естествено и забравяме, че за редица субекти тя през тези три десетилетия е била травма, ранявала ги всекидневно, отвсякъде, с всичко.

Човекът е отсам и отвъд

Не можем да не се съгласим, че човекът е единственото същество, чието битие му е дадено като грижа. Грижа е собственото ми битие – ако се замислим – тъкмо защото то ми е дадено неразделно като: моето-съществуване-на-което-предстои-да-не-съществува.

Голямото политическо преструване

През изминалата „политическа седмица“ (както се изразяват мейнстрийм журналистите) не можех да се освободя от усещането за някакъв особен заговор на преструвачеството. Всички се преструват...

Есе за самотника

Има един особен вид самотници, самото същество на които вече излъчва самота. Когато ги видим на пейката или пред вратата на някоя църква, или на ъгъла да просят, очите им гледат сякаш от бърлога на диво животно и дори когато се повдигнат, за да се взрат в нас, пред тях остават спуснати някакви незрими завеси.

Християнинът и политическият живот

В наши дни нерядко – и най-често, уви, сред православните – се разпространява възгледът, че един истински църковен християнин не бива да се замесва в политиката...

Алегорично
за огъня

Знамение е пожарът и онзи, който го е преживял, знае, че от него се излиза по особен начин гол, по особен начин "без нищо". Дълбоко, мрачно и тържествено мълчи човекът, чийто дом е станал пепелище. В очите му се чете свидетелство за нещо погубено вътре в самия него.

За „своите“ и „чуждите“ в християнските чувства

Откакто зилотизмът започна да се превръща в норма на християнско поведение и отношение у нас, елементаризмът се възприема като нещо естествено.

Рождество и бесът на Ирод

Иродът на завистта, развилнял се на коледния площад на Берлин… Роди ви се Спасител? Роди ви се „голяма радост“? Не, няма „радост“, „няма нищо ново под слънцето“! Вие сте смъртни, нищожни, не знаете кога и откъде ще ви връхлети в мига, в който си мислите, че се радвате!

Становището на Св. Синод, сравнено с Критските документи (1)

Преди около три седмици на патриаршеския сайт на БПЦ излезе „Становище“ на Св. Синод относно Събора в Крит.