ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО
В момента сте тук автори Публикации от Калин Янакиев

Калин Янакиев

297 ПУБЛИКАЦИИ 0 КОМЕНТАРИ
Проф. дфн Калин Янакиев е преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на средновековната философия (S.I.E.P.M.). Автор на книгите: "Древногръцката култура – проблеми на философията и митологията"; "Религиозно-философски размишления"; "Философски опити върху самотата и надеждата"; "Диптих за иконите. Опит за съзерцателно богословие"; "Богът на опита и Богът на философията. Рефлексии върху богопознанието"; "Три екзистенциално-философски студии. Злото. Страданието. Възкресението"; "Светът на Средновековието"; "Res Vitae. Res Publicae. Философски и философско-политически етюди от християнска перспектива"; "Европа-Паметта-Църквата. Политико-исторически и духовни записки" (текстове, публикувани в Портал Култура). През 2016 г. излезе юбилеен сборник с изследвания в чест на проф. Калин Янакиев - "Christianitas, Historia, Metaphysica". Най-новата му книга е "Христовата жертва, Евхаристията и Църквата. Студии върху библейските основания" ("Комунитас", 2017).

Mare nostrum (Нашето море)

Преди пет-шест години се озовах в едно малко, южно-италианско приморско селище – Санта Чезареа, на петнадесетина километра на юг от Лече, в най-долната част от „тока“ на Апенинския ботуш.

Политическият феномен Централна Европа (4)

В предишния текст отбелязах узряването на един особен феномен в страните от Централна Европа, нарекох го общо-централноевропейски национализъм.

Политическият феномен Централна Европа (3)

Най-дълбоката причина за появането след Първата световна война на Централна Европа е в дълбокото разделение на самата Европа до средата на този век.

Политическият феномен Централна Европа 2

От близо 49 милиона души, които населяват Централна Европа между войните, около 19 не живеят в своя национална държава.

Политическият феномен Централна Европа 1

В последно време доста интензивно се заговори за „Централна Европа“ като за особен, еманципиращ се политико-културен свят в рамките на ЕС.

А защо е така, както е…

Ще споделя тук един философски размисъл, повод за който ми подари преди време случайността. И тъй, беше зимна вечер, аз вървях през градината, а пред мен ръка за ръка се движеха баща и дете. Валеше сняг, огромен, бавен сняг.

Философска елегия за домашните вещи

Всяка вещ в човешкия дом е затова домашна вещ, защото освен функционална, тя е още и „именувана“.

Националното предателство от 1963 г. (III)

В последния текст под това заглавие ще се опитам да нарисувам пред читателя една – както се казва – правдоподобно-хипотетична картина на историята на България през 70-те и 80-те години на ХХ в.

Националното предателство от 1963 г. (II)

От текста на архивите от пленума въобще не личи направеното на съветските „другари“ предложение да е някакъв импулсивен (с елементи на бай-Тошовско юродство) акт...

Националното предателство от 1963 г. (I)

Половинвековната история на комунистическия режим в България най-сетне влезе (криво-ляво) в учебните програми. Разбира се, веднага зазвучаха ревнивите гласове на „правоприемниците“ на българските комунисти...