ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО
В момента сте тук автори Публикации от Калин Янакиев

Калин Янакиев

322 ПУБЛИКАЦИИ 0 КОМЕНТАРИ
Проф. дфн Калин Янакиев е преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на средновековната философия (S.I.E.P.M.). Автор на книгите: "Древногръцката култура – проблеми на философията и митологията"; "Религиозно-философски размишления"; "Философски опити върху самотата и надеждата"; "Диптих за иконите. Опит за съзерцателно богословие"; "Богът на опита и Богът на философията. Рефлексии върху богопознанието"; "Три екзистенциално-философски студии. Злото. Страданието. Възкресението"; "Светът на Средновековието"; "Res Vitae. Res Publicae. Философски и философско-политически етюди от християнска перспектива"; "Европа-Паметта-Църквата. Политико-исторически и духовни записки" (текстове, публикувани в Портал Култура). През 2016 г. излезе юбилеен сборник с изследвания в чест на проф. Калин Янакиев - "Christianitas, Historia, Metaphysica". Най-новата му книга е "Христовата жертва, Евхаристията и Църквата. Студии върху библейските основания" ("Комунитас", 2017).

Я, колко „консерватори“!

В какво тъкмо, питам се аз, се състои „консерватизмът“ на всички гореизброени „консервативни сили“ у нас и с какво тъкмо той е диференциран у всяка, та да бъде избран вместо другия?

Проспаното имперско настъпление на Русия

След като претърпя поражение в Студената война и Съветския (ѝ) съюз се разпадна, Русия за цяло десетилетие изглеждаше изтласкана от присъствие в Европа.

„Лицемерната“ политкоректност и „естественото“ варварство

Вярно е: т. нар. „политическа коректност“ бе стигнала до гротескни форми. И ето: след новия „консерватизъм“, „пресата“ ѝ започна да се снема с небивал ентусиазъм.

Две противоречиви метафизически мисли

Убеден съм, че почти всеки е мислил тази мисъл. Мислил я е още като дете и най-вероятно за първи път е бил споходен от нея под завивката си, преди да заспи...

А кой е моят ближен?

Не, не можеш да възлюбиш Бога, ако не обичаш Божиите грешни чеда; не можеш да възлюбиш Божията святост, ако мразиш заради нея профанните човеци, Божието всемогъщество, ако презираш – заради него – човешката немощност.

Заключително за конфликта на Москва с Константинопол

Има нещо иронично в това, че в Москва все пак прави косвено признание, че в края на  XVII век е могло има присвояване на Киевската митрополия.

Под чия юрисдикция
е Църквата в Украйна?

Днес Константинопол има пълното право да „отмени действието“ на документа от 1686 г.

Конфликтът
за Църквата
в Украйна

В свое „Заявление“ от 15 октомври Св. Синод на Руската Православна църква обяви, че скъсва своите църковни отношения (прекратява евхаристийното си общение) с Константинополската патриаршия.

Третата опора на новия „консерватизъм“ (3)

Обявяването на някои крайности за целенасочена политика, провеждана в наши дни от „либералния“ ЕС, е катастрофична и произволна спекулация.

Бракът – не съюз, а тайнство

В последно време с една сприхава – политизирана – защита на „традиционното християнско семейство“ се заеха да ни занимават куп люде, които често пъти нямат никакъв опит в това благодатно тайнство.