ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО
В момента сте тук автори Публикации от Калин Янакиев

Калин Янакиев

405 ПУБЛИКАЦИИ 0 КОМЕНТАРИ
Проф. дфн Калин Янакиев е преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на средновековната философия (S.I.E.P.M.). Автор на книгите: „Древногръцката култура – проблеми на философията и митологията“; „Религиозно-философски размишления“; „Философски опити върху самотата и надеждата“; „Диптих за иконите. Опит за съзерцателно богословие“; „Богът на опита и Богът на философията. Рефлексии върху богопознанието“; „Три екзистенциално-философски студии. Злото. Страданието. Възкресението“; „Светът на Средновековието“; „Res Vitae. Res Publicae. Философски и философско-политически етюди от християнска перспектива“; „Европа–Паметта– Църквата. Политико-исторически и духовни записки“ (текстове, публикувани в Портал Култура). През 2016 г. излезе юбилеен сборник с изследвания в чест на проф. Калин Янакиев „Christianitas, Historia, Metaphysica“. Най-новата му книга е „Христовата жертва, Евхаристията и Църквата. Студии върху библейските основания“ („Комунитас“, 2017).

Един рационален аргумент за Създателя на света

Преди време попаднах на фейсбук препирня между млад човек и по-възрастни мои колеги-философи.

Ерозиращата българска демокрация (II)

Неутешителните данни, че 45% от сънародниците ни не само не подкрепят „либералната демокрация“, но биха предпочели „силен лидер, който да не се съобразява с парламент и избори“, ми се струват съвсем правдоподобни.

Ерозиращата българска демокрация (I)

Не бива да се залъгваме – в България либералната (тоест парламентарната, многопартийната) демокрация въобще няма здрави и дълбоки традиции. И не само тоталитарната комунистическа власт има принос за това.

Какво се случва след грехопадението

Високото достойнство на човека измежду Божиите създания според библейската книга „Битие“ се състои в това, че той е сътворен „по образ Божий“, т.е. единствен е създаден като личност...

Катастрофа на политическото у нас

Партийната структурираност на днешния български „полис“ е, ако не мъртва, то на смъртно ложе. България се управлява от „персоналии“, опозицията на които са други „персоналии“.

1944 г.: убиването на „отечеството“

От текста миналата седмица би трябвало да е станало ясно, че според мен – и по произхода, и по същността си – „отечеството“ съвсем не е някаква лесна за „обичане“ патриотична абстракция

Що е то „отечеството“

През последните дни (слушайки възклицанията на патриотичните ни патетици по различни поводи) се замислих над понятието „отечество“, което в съвременната си употреба на български се е превърнало в чисто емотивен знак, практически лишен от реално съдържание.

Митовете около 9-и май (2)

Онова, което донася „победата на Червената армия“ в страните от Централна и Източна Европа, е не „освобождаването“ им от фашизма, а завоюването им от Съветския съюз.

Митовете около 9-и май

От падането на комунизма през 1989 г. прословутата „победа на Червената армия над нацисткото чудовище“ постепенно се превърна в последната опорна точка за оправдаването на този престъпен режим.

Нашите млади левичари

Доколкото съм убеден демократ и тук бих повторил съвета си към тези млади хора, който съм отправял и по-рано в лични разговори с някои от тях. Отсечете решително комунистическите сантименти и марксистко-ленинската „класика“ от себе си...