ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО
В момента сте тук автори Публикации от Калин Янакиев

Калин Янакиев

419 ПУБЛИКАЦИИ 0 КОМЕНТАРИ
Проф. дфн Калин Янакиев е преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на средновековната философия (S.I.E.P.M.). Автор на книгите: „Древногръцката култура – проблеми на философията и митологията“; „Религиозно-философски размишления“; „Философски опити върху самотата и надеждата“; „Диптих за иконите. Опит за съзерцателно богословие“; „Богът на опита и Богът на философията. Рефлексии върху богопознанието“; „Три екзистенциално-философски студии. Злото. Страданието. Възкресението“; „Светът на Средновековието“; „Res Vitae. Res Publicae. Философски и философско-политически етюди от християнска перспектива“; „Европа–Паметта– Църквата. Политико-исторически и духовни записки“ (текстове, публикувани в Портал Култура). През 2016 г. излезе юбилеен сборник с изследвания в чест на проф. Калин Янакиев „Christianitas, Historia, Metaphysica“. Най-новата му книга е „Христовата жертва, Евхаристията и Църквата. Студии върху библейските основания“ („Комунитас“, 2017).

Калин Янакиев

Общностите, познаваеми само „изотвътре”

Съществува екзистенциално-онтологична разлика между типа на съ-общаващите се в пространството на света хора. Съществуват различни по своя екзистенциално-онтологичен тип общности.

Калин Янакиев

Слово за Петдесетница

Денят Петдесетница е „рожденият ден” на Църквата. Раждането на Църквата на този ден обаче може да се погледне не само от перспективата на нейното бъдеще, на онова, което следва раждането й.

Калин Янакиев

По повод евроизборите

Макар това да не беше главната „интрига” на европейските избори, любопитно ми беше колко процента от гласовете на избирателите ще привлече новоизлюпената „партия на Бареков” след небивалите социологически и медийни преекспонирания.

Калин Янакиев

Парадоксът
на края и безкрайността

На пръв поглед смъртта е самото безсмислие, самият ужас от нищото, което „ще ни принадлежи”, което „ще станем”.

Калин Янакиев

Битие и уют

Пространство-времето на човека винаги има център, има сърцевина. От нея светът се раз-простира, раз-въртява, раз-бягва и в нея се завръща, около нея се с-въртява, в нея се прибира.

Калин Янакиев

Майчината „ипостас”
на дома

Съществуват изглежда универсални и идеални ликове на Баща­та и на Майката, които всеки от нас познава в съществото си и в които вижда, в кои­то различава лицата на своите баща и майка.

Калин Янакиев

Евроатлантизмът (втора част)

В лицето на президента Хари Труман Америка се отказва да присвои победата единствено за себе си, да остави Европа, както са се опасявали интелектуалците като Карл Ясперс, да се окаже победена като цяло.

Калин Янакиев

Евроатлантизмът

След откриването на Америка, Европа за първи път се изправя пред глобален хоризонт – от затворен континент, средиземноморски-ориентиран „полуостров” на Евразия, приютил „избраното от света” християнско човечество – тя се превръща в трансокеански субект.

Калин Янакиев

Мъжът и жената

Нека си дадем сметка, че едва моно-гамията на християнската цивилизация прави от отделния мъж и от отделната жена поло-вини от една цялост, от една уникална „монада”, на която те са също тъй уникалните „ипостаси”.

Калин Янакиев

„Идеята” на един евразиец

Заслужава си повече хора у нас да чуят и да видят каква атмосфера цари от пет-шест години насам в електронните медии в Путиновото „господарство”. Искам да насоча вниманието ви към една от беседите на широко известния в Русия философ Александър Дугин.