ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО
В момента сте тук автори Публикации от Калин Янакиев

Калин Янакиев

380 ПУБЛИКАЦИИ 0 КОМЕНТАРИ
Проф. дфн Калин Янакиев е преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на средновековната философия (S.I.E.P.M.). Автор на книгите: „Древногръцката култура – проблеми на философията и митологията“; „Религиозно-философски размишления“; „Философски опити върху самотата и надеждата“; „Диптих за иконите. Опит за съзерцателно богословие“; „Богът на опита и Богът на философията. Рефлексии върху богопознанието“; „Три екзистенциално-философски студии. Злото. Страданието. Възкресението“; „Светът на Средновековието“; „Res Vitae. Res Publicae. Философски и философско-политически етюди от християнска перспектива“; „Европа–Паметта– Църквата. Политико-исторически и духовни записки“ (текстове, публикувани в Портал Култура). През 2016 г. излезе юбилеен сборник с изследвания в чест на проф. Калин Янакиев „Christianitas, Historia, Metaphysica“. Най-новата му книга е „Христовата жертва, Евхаристията и Църквата. Студии върху библейските основания“ („Комунитас“, 2017).

Църквата – Тяло Христово

Доколкото следващия понеделник ще трябва да пиша за незавидното състояние на Българската православна църква (предвид приближаващото се нейно изпитание), иска ми се този път да поразсъждавам за Църквата в нейното „идеално понятие”.

Калин Янакиев

„Незаблудимост” в Православието?

С приближаването на избора на нов български патриарх в редица изказвания започна да си пробива път някакъв странен комплекс от убеждения, напомнящ за (официално чуждата на Православието) „доктрина за незаблудимостта”.

Калин Янакиев

Мондиализация или колонизация (II)

Агресивното реактивиране на исляма, съвсем не е плод на „пост-колониална реакция”, за която европейците трябва да се чувстват виновни.

Мондиализация или колонизация (I)

След края на Средните векове Европа излиза от родилната си територия и се „мондиализира”.

Калин Янакиев

Литургичното основание на иконите

Иконите не са „патерици“ за някакво спасително усилие. Те са присъствие на онова, в което взимаме участие, когато участваме в литургията.

Властта над собствената ни природа

Ние, овладяващите човешката си природа, сме и нейните носители. И изглежда чиста привидност, че овладявайки я, нейни владелци ставаме въобще „ние”, човеците.

Две рождественски проповеди

Първо е невероятният парадокс на това Раждане – неговият стряскащ и чудесен екс-центризъм. Нека се замислим къде се ражда Спасителят на света в дните на „кесаря Августа” (Лук. 2:1).

Калин Янакиев

Църковната общност и денонощното богослужение

Отсъствието на църковна общност дълбинно е десемантизирало кръга на изключително красивото денонощно църковно богослужение.

Калин Янакиев

Идеологически произведеният „младеж”

Откъде е дошла тази патетична възхвала на младостта, превърнала я от поетична въздишка, буквално в морална и дори – морално-политическа ценност?

Калин Янакиев

Градът като място на свободата

Твърдя, че градът е едно от родилните ядра на европейския манталитет, а така също на голяма част от онези цивилизационни качества и добродетели, които са направили човека на Европа „главен герой” на Новото време.