ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО
В момента сте тук автори Публикации от Калин Янакиев

Калин Янакиев

556 ПУБЛИКАЦИИ 0 КОМЕНТАРИ
Проф. дфн Калин Янакиев е преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на средновековната философия (S.I.E.P.M.). Автор на книгите: „Древногръцката култура – проблеми на философията и митологията“ (1988); „Религиозно-философски размишления“ (1994); „Философски опити върху самотата и надеждата“ (1996); „Диптих за иконите. Опит за съзерцателно богословие“ (1998); „Богът на опита и Богът на философията. Рефлексии върху богопознанието“ (2002); „Три екзистенциално-философски студии. Злото. Страданието. Възкресението“ (2005); „Светът на Средновековието“ (2012); „Res Vitae. Res Publicae. Философски и философско-политически етюди от християнска перспектива“ (2012); „Европа. Паметта. Църквата. Политико-исторически и духовни записки“ (2015); „Христовата жертва, Евхаристията и Църквата“ (2017); „Историята и нейните „апокалипсиси“. Предизвикателството на вечния ад“ (2018); „Бог е с нас. Християнски слова и размисли“ (2018); „Политико-исторически полемики. Европа, Русия, България, Съвременността“ (2019); „Метафизика на личността. Християнски перспективи“ (2020). През 2015 г. е постриган за иподякон на БПЦ. През 2016 г. излезе юбилеен сборник с изследвания в чест на проф. Калин Янакиев „Christianitas, Historia, Metaphysica“.

Калин Янакиев

Литургичното основание на иконите

Иконите не са „патерици“ за някакво спасително усилие. Те са присъствие на онова, в което взимаме участие, когато участваме в литургията.

Властта над собствената ни природа

Ние, овладяващите човешката си природа, сме и нейните носители. И изглежда чиста привидност, че овладявайки я, нейни владелци ставаме въобще „ние”, човеците.

Две рождественски проповеди

Първо е невероятният парадокс на това Раждане – неговият стряскащ и чудесен екс-центризъм. Нека се замислим къде се ражда Спасителят на света в дните на „кесаря Августа” (Лук. 2:1).

Калин Янакиев

Църковната общност и денонощното богослужение

Отсъствието на църковна общност дълбинно е десемантизирало кръга на изключително красивото денонощно църковно богослужение.

Калин Янакиев

Идеологически произведеният „младеж”

Откъде е дошла тази патетична възхвала на младостта, превърнала я от поетична въздишка, буквално в морална и дори – морално-политическа ценност?

Калин Янакиев

Градът като място на свободата

Твърдя, че градът е едно от родилните ядра на европейския манталитет, а така също на голяма част от онези цивилизационни качества и добродетели, които са направили човека на Европа „главен герой” на Новото време.

Калин Янакиев

Какво значи „Църквата е
в епископа”

Пловдивският владика Николай обича да припомня светоотеческото изречение, че „Църквата е в епископа”. Разбира се, то не завършва по този начин, а продължава след запетая.

Калин Янакиев

Апорията на бъдещия ни патриаршески избор

След кончината на патриарх Максим ситуацията пред бъдещия избор на предстоятел на БПЦ е драматична.

Калин Янакиев

Срещу духовното потребителство

Доколкото църквата ни масово се е превърнала във „ведомство” за извършване на „треби”, за удовлетворяване на „потреби” на индивидуални или семейни „потребители”, в нея се е развило противоречие между клира и въпросните „потребители”.

Калин Янакиев

Мисионерският труд на европееца

В повечето от модерните икономически теории трудът на човека се схваща изключително като негативен предмет. Трудът на човека е в тези модерни теории единствено „труд”-ност.