ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО
В момента сте тук автори Публикации от Михаил Неделчев

Михаил Неделчев

4 ПУБЛИКАЦИИ 0 КОМЕНТАРИ
Проф. Михаил Неделчев е литературен историк и критик, автор на десетки книги, между които „Социални стилове, критически сюжети“ (1987), „Размишления по българските работи“ (2002), „Литературно-историческата реконструкция“ (2011), „Двете култури и техните поети“ (2012), „Ефектът на раздалечаването“ (2015). Той е преподавател по теория и история на литературата в Нов български университет; почетен професор на НБУ.

Идеологии на екстаза

Музиката, поезията, живописта на екстаза: тематична доминанта, стилова характеристика или израз на художествена идеология?

Гоце Делчев в първото литературно десетилетие на ХХ век

Гоце Делчев е гениално въплъщение на апостолическото поведение на Васил Левски, а Яворов повтаря с нова сила и в друга форма Ботевото и ботевското.

Същински литературен персонализъм

Краят на XIX и първото десетилетие на XX век са в повечето литератури на евроатлантическия свят времената на ранните модернизми, на явяването и утвърждаването на същинския литературен персонализъм.

Литературният персонализъм

Интересуват ни тук не просто отгласи и пародии на персоналистичността въобще, а именно постмодернисткото обговаряне на най-видни литературни личности.