ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Дядо Добри и добротата

Той беше от хората, в които светостта просиява, съчетана с простотата и естествеността на живота. А това е особен дар. Не знам защо сме свикнали да възприемаме святото единствено като изключение от нашия свят или категоричен разрив с него.

Орловото

Жена му се беше унесла. Откак се стовари на легло, дните ѝ минаваха така, на черни и бели промеждутъци. Петрушин излезе в тъмното коридорче и без да пали лампата, нахлузи на краката си галошите и заджапа в кишата към Орловото

Плахата продавачка

Имах среща в едно кафене и бях подранила. Разположих се удобно в креслото и започнах с любопитство да изследвам света около мен. В кафенето влезе момиче. Имаше нещо в това полудете-полумомиче, което на мига прикова вниманието ми.

Критика
на „новия консерватизъм“ (2)

Нито на запад – в Европа на католиците и протестантите – нито в източна Европа днес би било продуктивно свързването на християнската църковност с национализма.

Безсрамие и свобода

Свободата и срамът взаимно се предполагат. Срам изпитва свободният човек, който сам отговаря за делата си. Затова и всяко освобождение е свързано с чувство на срам от предхождащата го несвобода.

Лицето на Солженицин

Стори ми се, че той съзнаваше много добре своята предопределеност, вярваше дълбоко в нея и не се двоумеше да я изрази. Той бе на една крачка от това да каже: „Бог ме е пратил да ви спася. Аз съм негов пророк“.

Двете Г-та

Да не подминаваме нещата с народната любов. Все пак тя ражда. Като освобождение – като дълго, дългоочаквано разрешение. С вратовръзки се раждат понякога очи, влюбени в народа си. Все пак, поуките дойдоха. Разбра се, че скритият, но ръмжащ национализъм в гръцкото общество извиси себе си над всичко.

Конвулсивното общество и насилието

Светът на българското „общо живеене“ все повече се деформира от тегнещото напрежение помежду ни. Усеща се по много неща, особено по истерията в публичните разпри...

Как се броят комари

Според местните власти системата за броене на комарите не била точно за броене на комарите, а за тяхната регистрация. Тя нямало да струва 1...

Онази страна

Бездънна е Притчата за Блудния син, която се чете в църква непосредствено преди началото на Великия пост. Безкрайна е. Можеш да я четеш и да я слушаш така, както се чете любимо стихотворение или се слуша любима песен...