ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Трите „Европи“ и ситуацията днес

Разбира се, всеки що-годе културен човек познава добре границите на онази географска суша, която наричаме „Европа“ (впрочем наименованието ѝ се е утвърдило доста късно – някъде към ХVІ век).

Морето! Най-страшното събитие!

Тоновете са пестеливи, небето е смръщено, белите пенести вълни се разбиват ò ниските скали. Заливат ги. Да, морето се вълнува не на шега.

„Весна“

Както се и очакваше, както се и знаеше, времето се обърна след Димитровден. Но имам предвид деня, който и онези преди нас са имали предвид – Димитровден по стария стил... И по Димитровден – стария, небето наистина се отказа от синевата си и ни даде шанс да се вглъбим.

1989 и „танцът на мечките”

В дни като тези, в които връщаме стрелките на времето назад, всеки има шанса да покани на танц историята. При условие, че е живял онова време, че помни и че има какво да разкаже.

Глухчо

Било точно преди век. Някъде из голямата руска земя. Има такива четива, които изведнъж хвърлят светлина като прожектор и ти разбираш какво е било времето. Понякога на такива четива им викат шедьоври. Но както и да е. Да караме напред.

Добротата на самарянина

Както доброто и злото на този свят са вечни, така вечна е и тази притча, в която доброто и злото се сблъскват, покрай тях минава и отминава безразличието, а доброто донася спасение. В нейния прост и ясен сюжет всеки път откриваме нови пластове от смисъл.

10-и ноември: от тогава и от днес

„Защо в България демократите (особено Иван Костов и Филип Димитров) не извършиха лустрация?“ „Защо не бе забранена комунистическата партия, та и до днес трябва да се борим с нейните наследници?“...

30

Преди 30 години на Източна и Централна Европа ѝ дойде вразумлението с падането на Берлинската стена и поемането по пътя на демократичните промени. Датата е забележителна, затова и много събития я ознаменуваха.

Временен ред

Точно в деня на архистратиг Михаил и другите архангели и ангели е добре да се посочи отново към лицето на лицемерието, опаковано като православно братство. Защото експлоатирането на тази заблуда вреди много на българското общество.

Призракът на ОФ и промяната

Съвпадението по време между последните избори и трийсетгодишнината от политическите промени в България не може да не подтиква към размисъл. Дори, ако щете, за българското развитие „в кръг“.