ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

„Дахомейците“ и ескалацията

Когато една задълбочаваща се политическа криза не бъде разрешена с политически средства, тя се премества на улицата, където всичко се решава с „улични средства“. Когато с цената на всичко се купува малко „политическо време“, винаги се разразяват сблъсъци.

Старият индиански вожд

Коремът му е мършав, като на вълк. Ръцете му са здрави, изпечени. Вратът и лицето му са нарязани от бръчки, но тези бръчки още не говорят за старост, а само за устойчивост, за някакво каменно търпение.

Дамянка

Понякога Александра се сещаше за Дамянка, жител кореняк на онова малко селце. Беше висока, слаба, съсухрена, възрастта някак се беше отдръпнала от нея, невъзможно беше да определиш дали е на седемдесет или деветдесет години, или на повече. Откакто Александра я познаваше, Дамянка не се беше променила с нищо.

Логосът на любовта

Любов в истинския смисъл на тази дума, струва ми се, следва да се нарече актът на личността на обичащия (да, извършван с природата и в природата му), но по отношение собствено на личността на обичания.

Политиката като изкуство на невъзможното

През ХХ век политиката като изкуство на невъзможното се развихря и проваля с дълготрайни последици, но уроците от тези провали не са научени.

В епохата на глупостта

Всеки е способен да бъде глупав, проблемът е, когато упорстваш в собствената си глупост: „Глупаво сгушен в своето недосегаемо его – описва глупака Себастиан Диегез, – имунизиран против най-дребното откритие, което би могло да засегне глупостта му.“

Захарий и страстите български

„В лицето на Захарий Стоянов ние имаме наш Тукидид“, пише проф. Ал. Балабанов. „Записките“ се нареждат до „Под игото“, но тъкмо като алтернатива на романа, те са началото на голямата ни документална проза.

Политическо айкидо

По високите етажи течеше усилена мисловна дейност. Влизаха и излизаха от вратите на кабинетите с напрегнати гримаси, защото се бяха убедили, че мисловната дейност трябва да е изписана и на лицето, така е най-добре.

Дразнещ шум

Влязох във влакчето на метрото, беше ранен следобед, хората вътре бяха малко и всички с маски. Веднага съгледах наполовина разпознаваема, наполовина прикрита от черната маска на доктор Фрай физиономия на мой съученик.

Срещу политическия фатализъм

Когато в последните дни слушам „експертните“ безпокойства какво щяло да стане ако правителството на ГЕРБ падне, се изкушавам да обърна внимание на нещо, ако се замислим, удивително.