ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Усещането за застрашена Европа, 1922–1939 г.

Като чувствителен сеизмограф литературата през 20–30-те години на ХХ век придава видимост на засилващото се всеобщо усещане за застрашена Европа.

Валентин Йорданов

Психопатология на носталгията
по социалистическия бит (II)

Носталгията всъщност подмамва с миражи, които се разсейват веднага щом човек се приближи до тях, а на тяхно място се разкрива нещо чудовищно.

Валентин Йорданов

Психопатология на носталгията
по социалистическия бит (I)

Фактът, че в дискурса на носталгията „по-добрият живот“ през социализма изключва измерението на достойнството и идеала за свобода е особено уличаващ.

Стилиян Йотов

Историци ни го говорят

„Мерките, които българското правителство се видя принудено да вземе, ни бяха продиктувани от обстоятелствата. Повече не може да се говори за човечност...“

Филип Симидов

Бележки за Дякона Васил Левски

Неговият внушителен и пронизващ поглед, втренчен в нас, претопи душите ни, както огънят топи калая.

Даниел Пенев

Несвършващото минало

Евелина Келбечева – историкът, който се бори за осветляване на истината за комунистическия период в България.

Христо Трендафилов

200 години кирилометодиевистика

За нейно начало се приема публикуването в Прага на книгата на чешкия учен Йозеф Добровски „Кирил и Методий – апостоли на славяните“.

Петър Кърджилов

Златният век и киното

От Златния век до наши дни българските творци остават верни „поданици“ на Симеон I, възпяват подвизите му, величаят личността му. В началото на XX век в този процес се включва и киното.

Евелина Белчева

Купел на очищението

„Минко Николов бе човек, който търси и изстрадва литературата, за него призванието на критика и литературоведа бе проблем на дълбока вътрешна честност.“

Утопии за земята българска: Ангел Каралийчев

Утопиите за българските земи при Каралийчев почти винаги са позитивни, дори някак трагическите изживелици са представени с интонациите на мажорна героика.