ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Художникът и канарчето

Гледам платната на Генко Генков, а за Ромен Ролан си мисля, за романа му „Жан Кристоф”: „Задачата на художника се заключава именно в това – да създаде слънце, когато него го няма”.

Оливие Клеман

Петдесетница

Петдесетница отбелязва ерата на Духа, която усещаме как днес се ускорява, самата история ни изправя пред сетните си реалности.

Уроци от Руската революция за Тръмп

Един век след болшевишката революция съществува опасност Москва да повтори грешката на Германия от 1917 г. – да повярва, че революциите могат да бъдат надежден съюзник за постигане на геополитически резултати.

Константин Димитров

Човекът между ценностите на общността и личния порив

Защо въпросът на матурата е зададен по този начин и доколко такава тема изобщо съответства на разказа на Йовков „Албена“?

Йоахим Гаук

Европа: посланието на катедралите

Европа има бъдеще само в своите отстоявани през вековете ценности: реч на бившия германски президент Йоахим Гаук при удостояването му с почетната титла доктор хонорис кауза на Сорбоната.

„Атакизиране” в действие

Докато Европа се чуди как да отдалечи крайните популисти от държавното управление, България ги приема с отворени обятия.

Иван Попов

Умните и красивите. Опит за структурен анализ

Не се ли крие същинският проблем на съвременна България във факта, че обществото функционира с ограничен набор от механизми и перспективи за възприятие на себе си и на „другото“, с тесен репертоар от социални роли.

Георги Тенев

Посланието на патриарха

Това, струва ми се, беше едно по-различно послание на българския патриарх по случай Възкресение. Търсеше се дълбоката причина на нашия общ провал като общество.

Михаил Неделчев

Приказните дарове на Церетели

Паметникът на Александър II е надменен, глупав и агресивен. Поставен на Дунавския бряг, той би бил обида за републиканизма на Левски и Ботев.

Права и безправия

Най-позорното е, че никоя българска партия не се противопостави на връщането на потърсилите защита в България турски граждани – като че ли връщаме не живи хора, а кокошки.