ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Бъдещето е вече тук

То е трансхуманно, в него хората и машините ще се слеят и част от биологичните граници на живота ще бъдат преодолени.

За уж-будителите и контра-будителите

Докато хората по върховете на държавата редят служебните си слова за будителите, публичната среда в България е населена с уж-будители и контра-будители.

Емил Данаилов

Апология на боклука

Има нещо особено очарователно в остаряването на един предмет. То е свързано с полепналите по него човешки истории, с дефектите и драскотините, които неусетно го превръщат в личност.

Учителят по литература – между драмата и драматургията

Усещането ми за трагическа вина се засилва, колкото повече наближава краят на втория срок! Героят на трагедията, още от времето на Аристотел, не е нито лош, нито много добър. Проблемът е в гордостта и приумицата му, че може да промени съдбата си.

Любомир Канов

Сутринта като залез

Питам се на какво се дължи тази толкова странна съдба на нашата татковина. Откъде идва това безразличие и липса на съпротива у нейните обитатели?

Близо до зрителя, далеч от човека

Все още у нас е прието да се казва, че телевизията е млада. А пък на мене като на зрител ми се струва, че нашата телевизия е някак преждевременно остаряла...

Любомир Кутин

Музикално-сценичните изкуства – възможности за интелигентно развитие

Бележки върху Методиката за финансиране на музикално-сценични изкуства и Комплексната оценка за дейността на оперите и симфоничните оркестри.

От миражите навън

Върховенство в пътя ми по дъгата на земята имат не планините – наши и чужди, зелени и заснежени, а фундаменталните библейски добродетели и ценности.

Михаил Неделчев

Страшни глупости, глупави лъжи

Приключвайки темата за литературния конкурс в Шумен на името на Иван Пейчев, препечатваме текста на Михаил Неделчев от брой 14/2018 на „Литературен вестник“.

Георги Фотев

Има ли криза на европейските ценности?

Функционирането на европейската ценностна система означава да се управляват виртуозно контрасти.