ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Иван Кръстев

Страх и омраза в един свят
без граници

Хилядите хора, струпали се по границите на Европа, както и хилядите, които вече са ги прекосили, масово, но и погрешно се възприемат като бежанци от една провалена революция – Арабската пролет.

От миражите навън

Върховенство в пътя ми по дъгата на земята имат не планините – наши и чужди, зелени и заснежени, а фундаменталните библейски добродетели и ценности.

Далай Лама – Стефан Хесел

Бездната между бедни и богати

Как да сме уверени в себе си, да сме смели и въпреки това да отказваме да прибегнем до насилие? Откъс от книгата „Да обявим мира”, диалог между духовния водач и интелектуалеца, издадена на български от „Колибри”.

Възмездия и варварства

Партийната идеология е вид доктрина, а всяка доктрина опростява и ограничава, елементаризира и схематизира човека.

Мира Душкова

„Не се гаси туй, що не гасне“

За тридесети път ученици от Молдова отстояват своите знания в Републиканската олимпиада по български език и литература

Иван Попов

Умните и красивите. Опит за структурен анализ

Не се ли крие същинският проблем на съвременна България във факта, че обществото функционира с ограничен набор от механизми и перспективи за възприятие на себе си и на „другото“, с тесен репертоар от социални роли.

Божидар Кунчев

Все туй страдание в духа

Далчев казва, че Яворов внася в литературата ни „съмнението и мисълта, която непрестанно дълбае и не може да се успокои върху нищо”. Внася „безизходния кръг на страданията”, в който са затворени и копнежите му…

Явор Гърдев

Бунт за самоуважение

Абсурдът стана емблематичен, обяснява режисьорът. Той вижда протестите като бунт на една осъзната нормалност, която няма нужда от екзалтация; като силен порив към извечните ценностни ориентири, че с лошите трябва да се борят добрите.

Венелин Шурелов

Протестът на справящите се

Прави впечатление натрапчивият въпрос към протестиращите, подмятан от всички медии: Какво искате? С какво всъщност искат да се справят справящите се?

Бернар-Анри Леви

Всички ние сме украинци

Вие, народът на Майдан, имате една мечта, която ви обединява – и вашата мечта е Европа. Не Европа на счетоводителите, а Европа на ценностите. Не Европа на бюрократите, а Европа на духа.